Skip to content

Voiko robotti villiintyä?

Ei ole ihme, että älykäs automaatio, digitaaliset kollegat ja prosessien tehostaminen ovat yrityksissä tärkeitä kehityskohteita. Työpäivämme täyttyvät valtavasta määrästä rutiinityötä, asiakkaat haluavat palvelua lähes kellon ympäri ja järjestelmien valtavien datamäärien analysointiin ei riitä millään aikaa.   

Ison muutoksen takana on teknologia ja sen kehittyminen. Ensin kehitettiin perinteinen ATK ja sähköisiä palveluita nopeuttamaan ihmisten työtä. Nopeasti huomattiin, että työntekijöiden aika menee tietojen siirtämiseen ja täsmäyttämiseen useiden eri järjestelmien välillä. Apuun tulivat ohjelmistorobotit tekemään osan toistuvista rutiineista. Samalla tietojohtamista tehostettiin oppivilla algoritmeilla, ja rinnalla erilaisia koneoppimisen ja tekoälyn malleja kehitetään kovaa vauhtia.

IT ja liiketoiminta – pelatkaa yhteen!

Teknologiaa ja sen hallittavuutta pitää nyt ajatella aivan uudella tasolla. Robotiikka avaa uusia kehityssuuntia ja -mahdollisuuksia myös muille kuin IT-alan työntekijöille. Uudessa tilanteessa yritysten on osattava ajatella teknologiaa ja liiketoimintaa kokonaisuutena, johon on mietittävä omalle organisaatiolle sopivin hallintamalli.

Vaikka ohjelmistorobotit tekevät väsymättä töitä niin sanotusti konepellin alla ja ovat oikeasti vain koodirivejä, auttaa robottien nimeäminen ja niiden rooli osana tiimiä niiden hallittavuutta. Ohjelmistorobottien työstä on saatava samalla tavalla raportteja ja tietoja kuin ihmisten työpanoksesta, jotta niiden ohjaaminen ja tulosten seuraaminen ovat mahdollisia. Organisaatioissa on päätettävä, kuka vastaa robotin päivittäisestä työstä. Tämä on innostavaa uusissa teknologioissa, koska asioita pitää tarkastella laajempana kokonaisuutena. Ei riitä, että ”tilantaanpa meille pari robottia”. Kyseessä on uudenlainen rekrytointimalli, johon kuuluu myös jatkuvuus, kasvu ja kehittyminen.

Hallitse robotteja tehokkaasti

Knowit otti haasteen vastaan.  Olemme kehittäneet robotiikkapalvelumme tueksi hallintatyökalun, joka mahdollistaa kokonaisuuksien kasassa pitämisen liiketoiminnan näkökulmasta. Esittelimme työkalua ensimmäistä kertaa RoboRekry-seminaarissa 25.10. Allas Sea Poolissa.

Tavoitteena on tuoda asiakkaillemme ratkaisu, joka palvelee etenkin avoimen lähdekoodin robotiikkaa käyttäviä organisaatioita. Visuaalinen työkalu helpottaa robottien ohjausta ja niiden työn raportointia. Se ei luonnollisestikaan ratkaise organisaatioiden oman hallintamallin muodostamiseen vaadittavaa työtä, mutta tuo vahvan tuen robottien seurantaan ja johtamiseen.

Hallintatyökalussa on mahdollista luoda myös erilaisia näkymiä eri rooleille. Liiketoiminnan edustajat, varsinkin sen osaston johto, jolla robotit työskentelevät ovat luonnollisesti kiinnostuneita robotin tuloksista ja liiketoimintahyödyistä. Hallintatyökalu tuo tähän osa-alueeseen omat mittarit muun muassa tehokkuuden ja läpimenoaikojen suhteen. Robotin kollega tai esimies on varmasti myös kiinnostunut robotin suorituksista vielä tarkemmalla tasolla ja haluaa seurata jopa päiväkohtaisesti, kuinka monta tehtävää robotti on saanut käsiteltyä ja paljon tehtäviä on mennyt manuaalikäsittelyjonoon.

IT-puolella on oltava oma näkymänsä ja heidän on saatava tieto, jos robotti törmää esimerkiksi normaalia useammin poikkeamiin tai jopa kaatuu. Tässä voi taustalla olla yksinkertaisiakin asioita, kuten jonkin järjestelmän versiopäivitys.

Robotit ovat entistä vahvemmin ja näkyvämmin osa yrityksen liiketoimintaa. Visuaalinen työkalu sisältää paljon ominaisuuksia, jolla voidaan tukea robottien käyttöönottoa, seurata niiden päivittäistä työtä ja varsinkin hallita isompia määriä ohjelmistorobotteja.  Siitä hyötyvät niin liiketoiminnan kuin IT:n edustajat.

Olemme Knowitilla erittäin innoissamme tästä uudesta palvelusta, ja tulemme mielellämme kertomaan siitä lisää teille. Ollaan yhteydessä!

 

Ohjelmistorobotiikan palvelut

Avoimet työpaikat