Skip to content

Oppaasi vastuullisuustermien viidakkoon

Yhä useammassa organisaatiossa vastuullisuus on tärkeä osa toimintaa – niin myös Knowitilla ja monilla asiakkaillamme. Olemme saaneet auttaa asiakkaitamme sekä heidän vastuullisuuspyrkimyksissään että niiden raportoinnissa. EU:n uusi kestävyysraportoinnin direktiivi tuo vastuullisuudesta raportoinnin yhä useamman yrityksen arkipäivään.

Vastuullisuus ja kestävyys eivät tarkalleen ottaen ole synonyymeja. Vastuullisuus on kattotermi, joka viittaa yrityksen vastuuseen toimintansa sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristövaikutuksista. Voidaan puhua myös yritysvastuusta tai yhteiskuntavastuusta. Yritystoiminnan kestävyyttä mitataan arvioimalla yrityksen ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia sekä hallintotapaa. Englannin sana sustainability kääntyisi parhaiten kestävyydeksi.

Ensimmäinen askel vastuullisuuspyrkimyksissä olisi tietää, mitä vastuullisuudella oikein tarkoitetaan. Alan termistö on kasvanut jokseenkin hallitsemattomasti viime vuosina ja uusia lyhenteitä putkahtelee keskusteluun lähes kuukausittain. Termit ja lyhenteet ovat yleensä englanniksi, eikä niitä useinkaan edes yritetä suomentaa. Niinpä suomenkielisessä keskustelussakin kuulee puhuttavan sujuvasti vaikkapa “ee-äs-geestä”. ESG tarkoittaa ympäristö-, sosiaalisia ja hallinnollisia (Environmental, Social and Governance) näkökohtia, joita yritykset ja sijoittajat arvioi- vat investointejaan tehdessään. Mutta mitä kummaa ovat GRI, SASB, GRESB, CSRD ja ESRS?

Jokaisella termin ja lyhenteen takana on erilaisia periaatteita, arvoja tai sijoitusstrategioita, jotka heijastavat yksilöllisiä näkemyksiä ja tavoitteita vastuullisuuden ja ympäristövastuun alalla. Näiden erilaisten termien ja lyhenteiden käyttö mahdollistaa eri sidosryhmille yhteisen kielen ja ymmärryksen kehittämisen tärkeistä aiheista.

Lataa tästä sinulle lyhyt muistilista vastuullisuussanastosta suomennoksineen. Opas on ilmainen, eikä lataaminen vaadi yhteystietojen jättämistä:

Arrow-short-Digital-lollipop-2  Lataa opas

Screenshot 2023-02-23 at 12.35.27

 

Katso myös EU ja muuttuva kestävyysraportointi -webinaaritallenne

EU ja muuttuva kestävyysraportointi -webinaarimme järjestettiin lokakuussa 2022. Webinaarissa syvennyimme kestävyysraportointiin ja sen potentiaalisiin liiketoimintahyötyihin.

 Arrow-short-Digital-lollipop-2  Lue lisää ja katso tallenne!

 Arrow-short-Digital-lollipop-2  Lue lisää siitä, miten Knowit osallistuu kestävämmän maailman luomiseen kestävän kehityksen -sivuillamme