Skip to content

Ohjelmistorobotiikkaa Robot Framework -teknologialla - tunnetko avoimen lähdekoodin edut?

Testausautomaation puolelta tutun automaatiovälineen, Robot Frameworkin, päivitetty versio julkaistiin kesäkuussa 2018. Uudet toiminnallisuudet mahdollistavat työvälineen paremman käytön myös ohjelmistorobotiikassa. Tässä blogikirjoituksessa käsittelemme avoimen lähdekoodin etuja verrattuna kaupallisten toimijoiden tarjoamiin vaihtoehtoihin sekä kerromme kuinka automaatio säästää aikaa, vapauttaa resursseja tuottavampaan toimintaan ja edesauttaa paremman asiakaskokemuksen syntymistä.

Robot Frameworkin suosio kasvaa edelleen

Testiautomaation ja ohjelmistorobotiikan työkaluissa on nähtävissä samansuuntainen trendi. Kymmenen vuotta sitten testiautomaatiossa käytettiin kaupallisia työkaluja ja avoimen lähdekoodin sovelluksia vastustettiin. Tällä hetkellä vuosittaisia lisenssimaksuja veloittavat kaupalliset toimijat ovat selvänä vähemmistönä avoimen, ilmaisen lähdekoodin nostaessa jatkuvasti suosiotaan. Myös ohjelmistorobotiikassa kustannustehokkaan avoimen koodin käyttö on lisääntynyt, samoin osaajien määrä on jo ylittänyt kaupallisten sovellusten käyttäjät.

Koodausosaaminen ei ole välttämätöntä, mutta sillä saadaan ohjelmistorobotista kattavampi ja tehokkaampi

”Robot Frameworkissä keskeistä on ohjelmointikieli, joka on viiden kärkeen maailmassa kuuluva Python. Jos hallitsee Pythonin, niin Robot Frameworkin käyttöön otto sujuu helposti”, valottaa Knowitin Lead Consultant Tomas Czarnecki. ”Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon se, että ohjelmistorobotiikassa pärjää myös ilman niin sanottua kovaa koodausosaamista. Prosessien rakentaminen onnistuu Robot Frameworkillä avainsanojen avulla, mutta koodauksella saadaan toki ohjelmistorobotista kattavampi ja tehokkaampi,” hän jatkaa.

RobotFramework_RPA


Etuina teknisen toteutuksen
keveys, tehokkuus ja laajennettavuus

Avoimen lähdekoodin sovellukset ovat teknisesti kevyitä. Asiakas voi ottaa käyttöönsä vain tarvittavat ominaisuudet. Myös asennus on joustavaa, sillä toteutetut robotit voidaan asentaa käytännössä lähes mihin ympäristöön tahansa. Perinteisesti kaupallisissa sovelluksissa on mukana ohjelmiston raskaaksi tekeviä ominaisuuksia, joista osaa ei välttämättä tarvita lainkaan. 

Robot Framework mahdollistaa erilaisten kirjastojen avulla ratkaisun tehokkaan laajennettavuuden eri ympäristöihin ja teknologioihin. Laajennettavuuden ansiosta automaation kohteena voivat olla hyvin laajasti erilaiset sovellukset ja liiketoimintaprosessit.

Robot Frameworkin ohjelmistoroboteilla tehokkaampia liiketoimintaprosesseja

”Olemme hyödyntäneet Robot Frameworkiä useilla eri toimialoilla, joista esimerkkeinä pankki-, vakuutus-, energia-, teollisuus-, tietoliikenneala sekä julkishallinto”, kertoo Henri Grönblom, Head of Lead Consulting. Hän korostaa, että joustavana ja monimuotoisena työkaluna Robot Frameworkiä voidaan hyödyntää monien eri liiketoimintaprosessien tehostajana ja laadun parantajana: ”Asiakaskeissejä meillä on muun muassa taloushallinnosta, henkilöstöhallinnosta, myynnistä ja asiakaspalvelusta. Lyhyesti kuvattuna ohjelmistorobotiikka tarkoittaa turhan manuaalisen työn automatisointia. Konkreettiset edut ovat heti nähtävissä, kun voimme vapauttaa työntekijöiden aikaa, vähentää turhautumista ja parantaa työn tulosten laatua yksinkertaisinkin keinoin.”

Avoimen lähdekoodin avulla merkittäviä liiketoimintahyötyjä

Knowit on toteuttanut asiakkailleen Robot Frameworkillä useita ohjelmistorobotiikkaratkaisuja eri liiketoimintaympäristöissä. ”Olemme esimerkiksi valtiohallinnon laitoksessa vuosiraportointia varten helpottaneet ohjelmistorobotilla asiantuntijoiden työtä tietojen syöttämisessä sähköisestä raportista seurantajärjestelmään, kansainvälisessä teollisuusalan yrityksessä integroimme ohjelmistorobotin avulla IT-kustannuksia seuraavan raportointijärjestelmän yrityksen SAP-järjestelmään ja parhaillaan olemme toteuttamassa tietoliikennealan palveluyhtiölle ohjelmistorobottia helpottamaan asiakaspalvelijan arkea”, Henri Grönblom kertoo. Asiakaspalveluympäristössä avoimen lähdekoodin sovelluksen hyödyntämisessä edut ovat merkittäviä, sillä jo pelkästään lisenssikustannuksissa voidaan säästää vuosittain helposti jopa 250 000–500 000 euroa.

”Meillä on ohjelmistorobotteja myös omassa käytössä talous- ja henkilöstöhallinnossa, johon olemme toteuttaneet mm. robotin tarkistamaan työntekijöiden tuntiraportoinnit”, hän jatkaa. Knowitin omaan käyttöön toteutettujen robottien tavoitteena on hallinnon työn helpottamisen lisäksi parantaa ja nopeuttaa kuukausittain tehtävää taloushallinnon raportointi- ja laskutustyötä sekä samalla kerätä mittarointitietoa prosessista, josta se on aiemmin käsintehtynä ollut hankalaa. Myös suutarin lapsilla voi siis olla kengät.

 

Ohjelmistorobotiikan palvelut

Avoimet työpaikat