Skip to content

Microsoft Sustainability Manager tuo vastuullisuusraportoinnin osaksi yrityksesi ekosysteemiä – sopiiko se sinun yrityksesi tarpeisiin?

Oletko koskaan huomannut tai tullut ajatelleeksi, että ympäristövaikutusten määrittäminen ja laskenta voi asiakkaiden, toimittajien ja muiden ulkoisten sidosryhmien myötä kehkeytyä yllättävänkin monimutkaiseksi kokonaisuudeksi? 

Yritysmaailma ja sitä ympäröivät säädökset kokevat myös jatkuvasti muutoksia, joihin vastaaminen on paitsi elinehto, myös parhaimmillaan merkittävä kilpailuetu.  

Vastuullisuus, kestävyys ja ympäristöystävällisyys ovat tulevaisuutemme kannalta elintärkeitä megatrendejä, joiden ylläpitäminen kuuluu kaikille meistä. Yrityksillä on valta ja resurssit olla suunnannäyttäjänä näiden teemojen kehittämisessä. Jotta yritykset pystyvät pitämään niistä kunnolla kiinni, on niiden oltava aidosti dataohjautuvia, panostettava datankeruuseen, datan jalostamiseen, vastuullisuusraportointiin sekä ennen kaikkea sen pohjalta tehtävään päätöksentekoon.

Microsoftin ratkaisu tuo turvaa tulevaisuuden muutoksilta

Vastuullisuus- ja ympäristöraportointi on ilmiönä voimakkaasti kasvava, eikä siihen ole ennen lähimenneisyyttä juurikaan panostettu varsinkaan suurien ohjelmistotoimijoiden taholta. Suurien suunnannäyttäjien puutteen takia ratkaisut on tyypillisesti jouduttu luomaan tyhjästä räätälöityinä. Tämä on paitsi raskasta ja aikaa vievää, tekee se ratkaisuista usein pistemäisiä ja staattisia. Tällöin niiden päivittäminen tai muokkaaminen esimerkiksi rakenteellisten syiden tai standardimuutosten takia voi olla hyvinkin vaikeaa. 

Microsoft Sustainability Manager (MSM) luo yrityksille puitteet tehokkaaseen, skaalautuvaan ja mukautuvaan ympäristö- ja vastuullisuusraportointiin. Se on osa laajempaa Microsoft Cloud for Sustainability kokonaisuutta, joka on suunniteltu pelkästään vastuullisuutta ja sen tulevaisuuden kehitystarpeet huomioiden. Microsoft panostaa sen kehitykseen aktiivisesti ja julkaisee kuukausittain uusia ominaisuuksia ja päivityksiä, jotka laajentavat sen kykyä toimia kokonaisvaltaisena ESG-alustana. 

Microsoft Sustainability Manager

Datan rakenteellisuus tehostaa sen jäljitettävyyttä ja parantaa sen laatua

Tällä hetkellä MSM:n teknisesti merkittävimpiä vahvuuksia on sekä edistynyt päästöjen laskenta ja –raportointi, mutta varsinkin sen tapauskohtaisesti määritettävä ja räätälöitävä master data -rakenne. Ohjelmisto ylläpitää järjestelmällisesti rakenteita muun muassa organisaatiorakenteesta, eri aktiviteettidatojen tyypeistä GHG-protokollan mukaisesti, tarvittavista muuttujakirjastoista ja muista eri tietotyypeistä.  

Vaikka dataa kerättäisiin useista lähteistä ja useissa eri muodoissa, on se MSM:ään tuotaessa kartoitettava olemassa oleviin datarakenteisiin ja muuttujiin, jolloin se on välittömästi yhdistettävissä muun datan kanssa saumattomasti. Tämän avulla monimutkaisenkin organisaation tarpeet vastuullisuusraportointiin on täytettävissä ilman, että datan oikeellisuus tai jäljitettävyys kärsii.  

Laskentojen tuloksista on tarvittaessa helposti jäljitettävissä kaikki siihen käytettävät muuttujat ja prosessit, jolloin datan laadun seuraaminen on tehokasta ja kätevää. Master dataan muutosten tekeminen tai uusien muuttujakirjastojen luonti on myös helppoa, minkä johdosta järjestelmä on hyvin mukautuva erilaisiin muutoksiin ja kehitystarpeisiin. 

Alusta mahdollistaa laajennukset ja räätälöinnin tarpeiden mukaan

Koska MSM on rakennettu Microsoftin low-code kehitysalustan, Power Platformin, päälle, on sen laajennettavuus ja yhdistettävyys muihin työkaluihin on todella korkealla tasolla, ja sitä voidaan räätälöidä niin Microsoftin tarjoamilla ja ylläpitämillä ratkaisuilla, kuin myös itse kehitettävillä custom-ratkaisuilla. Eräänä käytännön esimerkkinä mainittakoon Power Automaten ja Power Pagesin avulla rakennettu Microsoftin luoma ”ESG Value Chain” -laajennus, joka luo ratkaisulle kumppaneille suunnatun automatisoidun portaalin, jossa arvoketjun eri vaiheiden kumppanit voivat suoraan syöttää omaa dataansa Excel-pohjaisten lomakkeiden välityksellä.  

Suoraan kumppaneilta kerättäviä datatyyppejä voi esimerkiksi olla logistiikan ajokilometrit, tuotteiden hiilijalanjäljet ja erilaiset kumppanille ominaiset päästökertoimet. Nämä kaikki ovat vastuullisuuslaskennan kannalta tärkeitä, mutta niiden saaminen oman organisaation ulkopuolelta on tyypillisesti vaikeaa tai ainakin työlästä. Datan keruun vaiheiden automatisointi ja ulkoistaminen suoraan sen alkulähteille vähentää datan keruun manuaalista työtä merkittävästi ja näin ollen vapauttaa työaikaa hyödyllisempiin tehtäviin. 

Toisena loistavana esimerkkinä laajennettavuudesta on yhdistettävyys Microsoftin PurView Compliance Manageriin, joka sisältää kattavasti ratkaisuja ESG-raportoinnin muihin osa-alueisiin, varsinkin riskinhallinnan ja erilaisten turvallisuusdirektiivien näkökulmasta. Se sisältää laajasti materiaalia ja ohjeita muun muassa CSRD-raportointiin ja yhdessä MSM:n ympäristödatan kanssa ne täydentävät toisiaan mahdollistaen laaja-alaisen vastuullisuusraportoinnin tehokkaasti samasta ympäristöstä.

ESG

Yhteenveto: Miksi juuri MSM voisi sopia yrityksesi tarpeisiin? 

Microsoft Cloud for Sustainability on Microsoftin suunnittelema ja kehittämä kokonaisuus työkaluja, joiden avulla yrityksesi pystyy yhdistämään vastuullisuusraportoinnin eri osa-alueet yhteen ympäristöön ja käyttämään sen eri elementtejä tehokkaasti ristiin. Vastuullisuuden ja ympäristötietoisuuden trendien kasvaessa yritysten tulee kiinnittää yhä enemmän huomioita niihin jo pelkästään imagonsa ja kilpailuetunsa kannalta, mutta myös viranomaisraporttien ja direktiivien valossa.  

Microsoft Cloud for Sustainability ja Sustainability Manager luovat modernit, kattavat ja tehokkaat puitteet vastuullisuuslaskentaan ja -raportointiin. Ne ovat monipuolisesti räätälöitävissä organisaatioiden rakenteiden ja tarpeiden mukaisesti ja luovat loistavan pohjan vastuullisuuden seurantaan ja kehittämiseen. Ne soveltuvat suurten ja monimutkaistenkin yritysten tarpeisiin sisältäen todella laajan kattauksen työkaluja, viitekehyksiä, ohjeita ja ennen kaikkea mahdollisuuksia vastata vastuullisuus- ja ympäristöaiheiden globaaliin kehitykseen korporaatiomaailmassa.

Mikäli yrityksesi tarvitsee kehittynyttä vastuullisuusraportointiratkaisua ja tunnistat seuraavia piirteitä, Microsoft Cloud for Sustainability ja Sustainability Manager voivat olla teille parhaita mahdollisia työkaluja: 

  1. Tahdot skaalautuvan ja jatkuvasti kehittyvän vastuullisuusalustan, joka kestää tulevaisuuden haasteet
  2. Ymmärrät vastuullisuusdatan merkityksen nyt ja tulevaisuudessa ja haluat panostaa sen laatuun siihen suunnitellulla työkalulla 
  3. Organisaatiosi on laaja, monialainen ja sen mallintaminen raportoinnissa on haastavaa 
  4. Organisaatiosi käyttää Microsoftin ekosysteemiä ja tahdot hyödyntää sen laajennettavuutta ja saumattomuutta muihin työkaluihin 

Haluatko oppia lisää Microsoft Sustainability Managerista?  

Järjestimme huhtikuussa 2024 Webinaarin Microsoft Sustainability Managerin hyödyistä ketävyysraportoinnissa:

From data to action: leveraging Microsoft Sustainability Manager for effective sustainability reporting

Katso webinaarin tallenne täällä 

Kaipaatko apua vastuullisuusraportoinnin kanssa?

Haluamme auttaa yrityksiä kestävyysraportoinnissa sekä kestävyysdatan tarjoamissa mahdollisuuksissa liiketoiminnan kehittämiselle.   

Olipa yrityksesi vielä alkutekijöissä tai jo hyvässä vauhdissa vastuullisuusraportoinnin suhteen, osaamme auttaa aina olennaisuusanalyysistä raportoinnin suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Olemme luotettava valinta kumppaniksi, kun tarpeesi on Microsoftin Sustainability Manager tai juuri sinun yrityksellesi luotu räätälöity raportointikokonaisuus. 

Ota yhteyttä:

Jussi Siuro 

Jussi Siuro, Client Executive

 

Tutustu meihin