Skip to content

Microsoft Sustainability Managerin avulla tehokkaampaan vastuullisuusraportointiin

CSRD-direktiivin myötä yhä useammalta yritykseltä vaaditaan vastuullisuusraportointia. Lainsäädännön määrittämän raportoinnin lisäksi myös muut sidosryhmät, kuten omistajat, rahoittajat sekä asiakkaat, odottavat yrityksiltä jatkossa yhä enemmän läpinäkyvää ja vastuullista toimintaa.  

Päästöjen raportointi on iso osa tätä kokonaisuutta ja monia erilaisia työkaluja on ilmestynyt markkinoille, joiden avulla vastuullisuusraportointia voidaan automatisoida. Mikäli edustat suurta yritystä, jolle vastuullisuusraportointi on tarpeellista, on ratkaisu raportoinnin toteuttamiseen varmasti käynyt mielessä. Päästöjen raportoinnin helpottamisessa ja automatisoinnissa sinua helpottaa Microsoft Sustainability Manager, joka auttaa yksinkertaistamaan sekä tehostamaan vastuullisuusraportointia. 

Mikä on Microsoft Sustainability Manager? 

Sustainability Manager on ratkaisu, joka tarjoaa valmiin ympäristön päästöjen raportointiin huomioiden erilaisten organisaatioiden vaatimukset ja tarpeet. Sen vahvuutena on valmiit päästöjen laskennat sekä mahdollisuus luoda omia räätälöityjä laskentoja. Ympäristö on rakennettu Microsoftin valmiita työkaluja hyödyntäen, joka mahdollistaa sen käyttämisen ja integroimisen sujuvasti olemassa olevien tuotteiden kanssa. Esimerkiksi kollegoiden välinen yhteistyö onnistuu helposti Teamsin välityksellä. 

Ympäristö sisältää valmiiksi rakennetun raportointikokonaisuuden, jonka avulla päästöjen tarkastelu eri näkökulmista on tehty hyvin helpoksi. Ympäristöön on käyttövalmiiden raporttien lisäksi mahdollista luoda ja upottaa räätälöityjä raportteja Sustainability Managerin valmiiksi laskemasta päästödatasta yrityksesi spesifien tarpeiden mukaisesti. Ympäristö tarjoaa myös mahdollisuuden asettaa tavoitteita päästöjen pienentämiseen sekä seurata tavoitteiden saavuttamista. 

MSN_kuvitus2

Päästöjen laskenta manuaalisesti on hyvin haastavaa ja aikaa vievää, sillä usein se vaatii selvittelytyötä päästöjen aiheutumisperusteista. Jos yrityksellä on esimerkiksi 30 eri kulkuneuvoa ja ne sisältävät 10 erilaista mallia, vaatii päästöjen manuaalinen laskenta kunkin ajoneuvon päästöjen laskennan erikseen kuljettuun matkaan perustuen. 

Sustainability Managerissa sen sijaan määritellään kertaalleen yrityksen eri mallien päästöt per kuljettu matka, jonka jälkeen päästöt generoituvat automaattisesti aktiviteettidatan päivittyessä ja siten päivittyvät raportille. Vastuullisuusraportoinnissa on tärkeää selvittää erilaisten päästöjen lähteet, jotta tarvittavat toimenpiteet voidaan kohdistaa oikeisiin päästöjen aiheuttajiin. Päästöjä aiheutuu hyvin monista erilaisista tekijöistä ja Sustainability Managerissa päästöt voidaan jakaa eri kategorioihin päästötyypin mukaan. 

Päästöjen luokittelu 

GHG Protocolin määritelmän mukaiset päästöluokat (Scope 1, 2 ja 3) ovat käytössä myös Sustainability Managerissa. Scope 1 sisältää yrityksen operatiivisesta toiminnasta aiheutuvat suorat päästöt. Scope 2 sisältää epäsuoria päästöjä, jotka ovat aiheutuneet ostetusta lämmityksestä, jäähdytyksestä, höyrystä ja sähköstä. Scope 3 kategoriaan puolestaan kuuluvat päästöt, jotka ovat aiheutuneet ostettujen tai myytyjen tuotteiden arvoketjun aikana. Nämä kategoriat ovat edelleen jaettu päästötyypeittäin.

GHG Protocol scopes and emissions

Kuva: WRI/WBCSD Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, sivu 5 

Päästötyyppien luokittelun lisäksi ympäristöön syötetään mahdollisimman tarkasti yrityksen sisäistä referenssidataa, joka sisältää esimerkiksi yrityksen käytössä olevat polttoaineet, materiaalit ja kulkuneuvot. Tämä mahdollistaa päästöjen jakamisen moniulotteisesti eri päästöjen aiheuttajille. Käyttäjän on mahdollista tarkastella päästöjä sekä niiden kehitystä hyvin tarkalla tasolla, sekä tehdä toimenpiteitä saadun informaation perusteella. 

Miten Knowit voi auttaa? 

Vastuullisuusraportoinnin ollessa ajankohtaista me tarjoamme osaamista niin raportoinnin aloittamiseen kuin kehittämiseen. Olipa tarpeesi Microsoftin Sustainability Manager tai juuri sinun yrityksellesi luotu räätälöity raportointikokonaisuus, olemme luotettava valinta kumppaniksi.

Järjestimme Huhtikuussa 2024 Webinaarin Microsoft Sustainability Managerin hyödyistä ketävyysraportoinnissa: 
From data to action: leveraging Microsoft Sustainability Manager for effective sustainability reporting 

Katso webinaarin tallenne täällä

Kaipaatko apua vastuullisuusraportoinnin kanssa? 

Haluamme auttaa yrityksiä kestävyysraportoinnissa sekä kestävyysdatan tarjoamissa mahdollisuuksissa liiketoiminnan kehittämiselle.  

Olipa yrityksesi vielä alkutekijöissä tai jo hyvässä vauhdissa vastuullisuusraportoinnin suhteen, osaamme auttaa aina olennaisuusanalyysistä raportoinnin suunnitteluun ja kehittämiseen.

 

Ota yhteyttä:

jussisiuro_kuva

Jussi Siuro
Client Executive, Knowit Solutions Oy

jussi.siuro@knowit.fi

+358 405822964

 

Sinua saattaa kiinnostaa myös: 

Vastuullisuusraportointi – velvollisuudesta todellisiin hyötyihin 

EU ja muuttuva vastuullisuusraportointi 

Markkinatutkimus: Yritykset ymmärtävät vastuullisuusraportoinnin velvoitteet - toteutuksessa suurta hajontaa