Skip to content

Haluatko onnistua kestävyysmuutoksessa? Keskity asiakaslähtöisyyteen ja taloudelliseen kannattavuuteen.

Nykyisenkaltainen talousjärjestelmämme koettelee planetaarisen kestävyyden rajoja ja luo voimakasta muutospainetta yrityksissä ja yhteiskunnassa. Lääkkeeksi paineeseen tarjotaan usein regulaatiota tai julkisia tukieuroja. Kestävyyskeskustelu tekee kuitenkin ison virheen, jos se unohtaa yritykset ja niiden kyvyn auttaa asiakkaitaan. Tämä vaatii yrityksiltä asiakaskeskeisyyttä ja kykyä viedä omaa muutostaan läpi taloudellisesti kannattavasti.

Kestävyysmuutokseen pätevät samat liiketoiminnan lait kuin moneen muuhunkin muutokseen. Jotta muutos etenee, täytyy yrityksen liiketoiminnan olla riittävän hyvässä kunnossa muutoksen rahoittamiseen. Kaikki johtoryhmät ovatkin joutuneet saman kysymyksen eteen: Miten pidämme liiketoiminnan pyörät pyörimässä, kun meidän täytyy samalla aktiivisesti uudistua ja jopa kannibalisoida vanhaa bisnestä uuden tieltä? Miten tuotamme arvoa asiakkaillemme ja yhteiskunnalle tulevaisuudessa tavalla, joka luo kestävän pohjan sekä liiketoiminnalle että luonnon kantokyvylle?

Kun yritys lähtee rakentamaan uutta ja uudistuvaa kasvua tulee seuraavien kolmen asian olla kunnossa:

  1. Pitkän tähtäimen visio, joka luo suunnan vastuulliselle ja pitkässä juoksussa kestävälle, asiakaslähtöiselle kasvulle
  2. Tehokas ja taloudellinen operatiivinen liiketoimintamalli, joka mahdollistaa tulevaisuusinvestoinnit
  3. Muutosprosessia ohjaava näkemys erottuvasta ja kaupallisesti kiinnostavasta tavoitepositiosta markkinalla

Kestävyysmuutos ei eroa aikaisemmista talouden murroskohdista. Yritysten tulee edelleen löytää tapansa tehdä liikevoittoa, eikä edistystä voi jättää regulaation tai julkisen tuen varaan. Ainoa kestävä tapa mennä eteenpäin on tuottaa arvoa, josta asiakkaat ovat valmiita maksamaan. Usein arvon realisointi edellyttää voimakkaita muutoksia myös asiakkaiden prioriteeteissä ja käyttäytymisessä, jolloin keinot motivoida muutosta eteenpäin vaiheittain on sidottava osaksi arvon luonnin viitekehystä.

Knowitin malli kestävyysmuutokseen onkin tiukasti sidottu bisneksen kovaan ytimeen ja asiakaskeskeiseen arvonluontiin. Lähtökohtana ovat yrityksen strategiset tavoitteet ja pitkän tähtäimen asiakaslähtöinen visio, organisoituminen, suorituskyky ja positio markkinassa:

 Liiketoiminnan pitkän tähtäimen menestyksen mahdollistava kestävyysmuotoilu edellyttää, että yrityksen on samanaikaisesti luotava uutta ja motivoitava uuden käyttöönottoa; luovuttava vanhasta; pidettävä nykyiset asiakkaat ja löydettävä uusia; sekä varmistettava, että oma osaaminen hyppää jättiloikan eteenpäin - pysähtymättä.

Tehtävämme on auttaa yrityksiä viemään kestävyysmuutos läpi asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti kannattavasti. Haluatko kuulla lisää kestävyysmuotoilun viemisestä konkretiaan? Ole yhteydessä Paula Hernetkoskeen, 040 526 4446, paula.hernetkoski@knowit.fi tai Petteri Lillbergiin, 050 359 1572, petteri.lillberg@knowit.fi