Skip to content

Yhteistyö, dokumentaatio, datakulttuuri ja tietoturva

Yhteistyö

Microsoft tiivistää yhteistyön kolmeen alueeseen:

  • Miten yhteistyö muuttuu tiimitasolla?
  • Miten yhteistyö toimii muun organisaation kanssa?
  • Miten viemme läpi laajempaa digitaalista murrosta?

Murroksen isompana yksittäisenä tekijä on koherentin, yhtenäisen kuvan säilyttäminen niin asiakkaisiin kuin myös muihin sidosryhmiin. Kaikkein oleellisin asia on pyrkiä ymmärtämään muutoksen synnyttämiä mahdollisuuksia ja reagoida niihin mahdollisimman nopeasti. Koska koko Microsoftin pilvitarjoama on rakennettu yhteistyö huomioon ottaen, on myös muutoksen mahdollisuudet otettu huomioon aivan uudella tavalla.

Yhteistyö näyttäisi olevan tällä hetkellä ns. kuumimpia perunoita sekä Microsoftin, että miltei kaikkien sen kilpailijoiden pöydällä. Tässä ei tietysti ole mitään ihmeellistä, jos on elänyt jossain muualla kuin bunkkerissa viimeisen kahden vuoden aikana. Yhteistyön murros ei ole koskaan aikaisemmin haastanut meitä vastaavalla tavalla. Niin Microsoftin Teams-fokusoituminen kuin myös esimerkiksi Salesforcen Slack osto osoittaa, että tämä muutos on tullut jäädäkseen.

Dokumentaatio

Yhteistyöhön liittyy kiinteästi myös dokumentaatio. Microsoft Ignitessa oli tarjolla sessio, jossa käytiin läpi Adoben ja Microsoftin uusia toiminnallisuuksia dokumentaation edistämiseksi. Yritykset ovat täynnä dokumentaatiota ja jokainen, joka on joskus joutunut perehtymään muiden projekteihin (tai omiin vanhoihinsa), tietää sen merkityksen ja tärkeyden. Jostain syystä dokumentaatio jää kuitenkin helposti laatimatta tai jokainen laatii sitä tyylillään, jolloin dokumentaation tulkitseminen ei ole ihan yksinkertaista.

Adobe ja Microsoft esittelivät Power Automaten ja Adoben yhdistämistä, jolla dokumentti generoituu valmiiksi ja lähtee ihmisille kuitattavaksi ja on helposti jaettavissa Adobe Cloudissa. Ei siis tarvetta lähetellä tiedostoja sähköpostitse. Kiinnostavaa oli myös analytiikkamahdollisuus: Tietoa kerääntyy esimerkiksi siitä, kuinka pitkään tietyillä sivuilla viivytään.

Picture1

Datakulttuuri ja tietoturva

Datakulttuurin edistäminen sisältää myös paljon mahdollisuuksia, mutta myös tietoturvaan liittyviä paineita. Datakulttuurin ohella tietoturvaan liittyvä kehitys on yksi merkittävimmistä kehityksistä, mitä organisaatiot edistävät tällä hetkellä. Vaikka kehitys on tällä hetkellä melko suurta, kustannuspaineet muodostavat alueelle ristiriitaisuutta.

Koska datakulttuurin edistämiseen liittyy kiinteästi ymmärrys ja avoimuus datan suhteen, on erittäin tärkeää pystyä yhdistämään nämä tekijät tietoturvaan. Vain takaamalla datan avoimuuden sekä tietoturvan välinen yhteys, voidaan datakulttuuria edistää. Koska esimerkiksi sensitiivistä dataa on nykyään miltei kaikkialla, on se yksi merkittävimmistä kokonaisuuksista tämän alueen ympärillä.

Käsillä oleva pandemia on nostanut esimerkiksi Teamsin käyttöä noin nelinkertaiseksi, verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan. Työkalujen, kuten Teamsin muodostamat mahdollisuudet ja tietoturvan riittävä huomiointi synnyttävät kuitenkin aika paljon erinäisiä ongelmia. Esimerkiksi Teamsissä käsitellään niin kahvipöytäkeskusteluja, kuin myös liikesalaisuuksia.

Picture2

Purview + Power BI yhdessä mahdollistavat saumattoman kokonaisuuden

Käytännössä Azuren Purview:n ja Power BI:n kanssa pystytään hallitsemaan sensitiivistä dataa kokonaisvaltaisesti. Purview sisältää ns. semanttisen kerroksen, jonka tarkoitus on tuoda sensitiivinen data esille riippumatta lähteistä. Tässä pystytään hyödyntämään automaattista datan luokittelua. Purview luo sekä operatiivisen että analytiikkakerroksen välille saumattoman hallintamallin.

Picture3

Hallittu toimintamalli lyhyesti

  • Power BI:n haut universaalilla tasolla, hyödyntämällä Purview katalogin tarjoamia mahdollisuuksia. Katalogista löytyy muun muassa: Parannettu metadata, data lineage, sensitiivisen datan luokittelu sekä suositukset.
  • Kaikki palveluiden yli ulottuva hallinta
  • Niin sanottu “End to end lineage view”, sensitiivisen datan luokittelut saadaan periytettyä aina raakadatasta datan esityskerrokseen saakka.
  • Data Loss Prevention Policies säännöstön avulla voidaan ohjata sensitiivistä dataa koskevia luokitteluja. Säännöstöjen avulla pystytään ilmoittamaan sekä tietoturvasta vastaaville Power BI:n ladatuista sensitiivisistä datoista, että loppukäyttäjille datojen turvallisesta hyödyntämisestä

 


Lue lisää data-analytiikka palveluistamme.
Oletko halukas ottamaan seuraavan askeleen urallasi? Katso myös avoimet työpaikkamme.