Skip to content

Viisi asiaa, jotka jokaisen markkinointiorganisaation tulisi tehdä tekoälyn hyödyntämisen suhteen heti

Mitä dataohjautuvampi organisaatio sitä kilpailukykyisempi se tutkitusti on. Tekoälyn nopea kehittyminen on viimeistään viime kuukausina tullut kaikkien tietoisuuteen. Mitä dataohjautuvampi organisaatio on, sitä tehokkaammin yritys pystyy hyödyntämään tekoälyn tuomia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä. Tekoälyn hyödyntäminen markkinoinnissa tarkoittaa vaikuttavampaa markkinointia, eli liiketoiminnan kasvua. Tehostettuja prosesseja ja työvaiheita, eli tuottavuuden kasvua tai ainakin mahdollisuuksia keskittää resursseja arvoa tuottaviin toimintoihin. Asiakkaan kokema arvo kasvaa personoidun asiakaskokemuksen myötä.

Käytännön käyttötapauksia löytyy jo nyt sisällöntuotannosta, mainonnan optimoinnista, mittaamisen ja ennustettavuuden parantamisesta, asiakasymmärryksen lisäämisestä jne.Viimeistään nyt kaikille olisi pitänyt tulla selväksi, että tekoäly ei ole tulevaisuutta vaan siitä saadaan irti jo nyt merkittävää konkreettista hyötyä. Lisäksi nykyinen taloudellinen tilanne luo yrityksille painetta tehostaa toimintaa. Silti useimmalta organisaatiolta puuttuu edelleen selkeä suunta ja visio, siitä mihin tekoälyä tulisi käyttää. Suurin syy tähän on organisaatioiden kyvyttömyys toimia data-ohjautuvasti ja reagoida nopeasti muutoksiin. Jottei tekoälyn hyödyntäminen jäisi kertaluontoisten adhoc-kokeilujen varaan, jokaisen organisaation tulisi tehdä pikaisesti kattava strategia ja käytännön suunnitelma aiheeseen liittyen.

 

Näillä askelilla luot itsellesi kilpailuetua tekoälyn avulla markkinoinnissa ja muussa liiketoiminnassa.

  1. Kartoita mahdollisuudet ja niiden liiketoiminnalliset hyödyt. Ilman käyttötapausten määrittelyä ja niiden linkitystä liiketoiminnallisiin hyötyihin et tule samaan riittävää johdon tukea.

  2. Luo visio tekoälyn hyödyntämiselle ja ymmärrä haasteet, jotka ovat taklattava visioon päästäksesi. Ajattele isosti ja laaja-alaisesti. Tekoälyn täysmittainen hyödyntäminen tarkoittaa todennäköisesti suurehkoja teknologisia investointeja dataan ja sen hyödyntämiseen liittyen.

  3. Kokoa motivoitunut laaja-alainen muutostiimi. Kaikki eivät ole valmiita muutokseen. Luotettavat agentit varmistavat muutoksen käynnistymisen ja kehittämisen organisaation sisällä.

  4. Kokeile, opi. Suunnittele käyttötapaukset testausaihiot huolella. Etene kuitenkin nopeasti ota opit talteen.

  5. Skaalaa. Kun voittava kaava löytyy, pyri skaalamaan hyväksi todettu malli nopeasti kasvun aikaansaamiseksi.

 

Oikean kumppanin kanssa AI-kehitys on suunnitelmallisempaa ja johtaa nopeammin konkreettisiin tuloksiin. Knowit tarjoaa tuen tekoälystrategiasta käytännön toteutukseen kaiken tarvittavan tuen, jotta yrityksesi saisi rakennettua tekoälyn hyödyntämisestä ja data-ohjautuvuudesta kilpailuedun. Älä epäröi olla yhteydessä, mikäli markkinoinnin AI kiinnostaa.