Skip to content

PIM + verkkokauppa = parempi asiakaskokemus

B2B- ja B2C-yrityksissä on huomattu, että tasokkailla tuotetiedoilla on ratkaiseva merkitys asiakaskokemuksen kannalta. Kunnollisen sisällön tuottaminen voi kuitenkin olla vaikeaa, varsinkin jos kanavia on useita. On varmistettava tietojen laatu, tuotettava asiakkaille ainutlaatuinen käyttäjäkokemus kaikissa kanavissa ja saatava aikaan helppo prosessi tietojen lataamiseksi useista lähteistä. Asiakkaille tulee tarjota yhdenmukainen käyttäjäkokemus, joka saa heidät tekemään ostopäätöksen juuri teidän yrityksenne verkkokaupassa. Siksi PIM (Product Information Management) vaikuttaa useimpiin sähköisen kaupankäynnin projekteihin. 

PIM ulottuu sinne minne ERP ei

Usein käytetään Exceliä ja laajennetaan ERP-järjestelmää sisältämään kenttiä myyviä kuvauksia varten. Monissa projekteissa ERP-järjestelmä pakotetaan taipumaan tarkoituksiin, joihin sen vahvuudet eivät riitä, koska sitä ole tarkoitettu tuotetietojen täydentämiseen. Kun PIM otetaan käyttöön, ERP-järjestelmä pystyy keskittymään omiin vahvuuksiinsa eli kriittisiin tuotetietoihin. PIM huolehtii niiden täydentämisestä.

Miten PIM on muuttanut maailmaa?

PIM-järjestelmät auttavat keskittämällä loppukäyttäjille näytettävät tuotetiedot myös organisaation sisällä. Kun tuotetiedot ovat hajallaan organisaatiossa, tarvitaan aina tuotetietoja täydentävä järjestelmä. Kuvien, teknisten tietojen, asiakirjojen, käännösten, hintojen ja muiden taloudellisten tietojen kaltaiset tiedot sijaitsevat eri liiketoimintayksiköissä ja osastoilla. PIM-järjestelmä kerää ja keskittää tuotetiedot eri puolilta organisaatiota kaikille yhteiseksi tuotetietokannaksi.

Lisäksi PIM voi tehostaa viestinnässä, markkinoinnissa ja tuotekehityksessä työskentelevien arkea, koska uusin teksti-, kuva- ja kokoversio sekä vastaavien tuotteiden tiedot on koottu yhteen järjestelmään. PIM auttaa markkinointiosastoa käsittelemään laajaa ja nopeasti vaihtuvaa valikoimaa lyhyemmässä ajassa sekä paremmin tuloksin. 

Miten PIM on muuttanut sähköisen kaupankäynnin projekteja kumppanien kanssa?

PIM helpottaa projektien etenemistä, koska työ kohdistuu nyt suoraan asiakkaiden tuotteisiin. Asiakas voi antaa PIM-järjestelmän käyttöoikeudet helposti, kun sen sijaan ERP-järjestelmän käyttöoikeuksien antaminen olisi tietoturvariski.

Mitä asiakkaalta vaaditaan? Millainen omistus on otettava?

Asiakas voi osallistua prosessiin, jossa määritetään yksiköiden elinkaari PIM-järjestelmässä. Yksiköt ovat yleensä tuotteita, artikkeleita ja resursseja. Jo aikaisessa vaiheessa voidaan määrittää, mitä tuotetyyppejä käytetään ja mitä ominaisuuksia tuotteilla pitää olla. Tuotteen ja artikkelin ero määritetään, jotta täydentäminen sujuu mahdollisimman helposti.

Useimmissa tapauksissa tietoja on tuotava PIM-järjestelmään ja vietävä siitä. PIM-työkalu auttaa keskittämään ja täydentämään tuotetietoja, mutta asiakkaan on määritettävä, missä kanavissa tuotetietoja tarvitaan. 

Case-esimerkki

Hansa Borgin PIM-projektin avulla tyytyväisempiä baarien asiakkaita

Knowit ja Hansa Borg käynnistivät PIM-projektin, koska tietojen laatu oli varmistettava, asiakkaille oli tuotettava ainutlaatuinen käyttäjäkokemus kaikissa kanavissa ja oli saatava aikaan helppo prosessi tietojen lataamiseksi useista lähteistä.

– Time to market -ajan lyhentämiseksi sekä tietojen laadun ja myönteisten asiakaskokemusten varmistamiseksi Hansa Borg tarvitsi keskitettyä, luotettavaa ja hallittua ratkaisua tuotetietoja varten. Työkalun oli mahdollistettava tietojen helppokäyttöisyys käyttäjille. Tietojen käsittelemisen haluttiin sujuvan tehokkaasti ja virheettömästi. Lisäksi tietoja täytyy voida lähettää helposti sekä hallitusti erilaisiin kanaviin, kuten verkkokauppaan, sovelluksiin ja kuvastoihin, Knowitilta kerrotaan.

Yritysjohdon vaatimukset tietojen systematisoimiseksi PIM-järjestelmässä

– Kartoittaminen tehtiin kahdessa perusteellisessa workshopissa, joihin osallistui 10 henkilöä Hansa Borgin organisaatiosta. Hansa Borgille PIM on nykyään sekä IT:n että myynnin työkalu, mutta se on tärkeä myös Brand Managerille. Time to market ja reaaliaikainen päivittäminen hyödyttävät kaikkia osapuolia, kuten asiakkaita ja asiakkaiden asiakkaita, yhtenäisillä ja paikkansapitävillä tiedoilla.

- Hansa Borg sai tuotetietonsa järjestykseen ja tietää nyt usein tarjoilupaikkoja paremmin, mitä baareissa kävijät tilaavat. Nykyään Hansa Borg kertoo tuotteistaan yhdenmukaisesti kaikissa kanavissa ja jokaisella markkina-alueella. Hansa Borg on vahvistanut kilpailukykyään ja myös baarien asiakkaat ovat tyytyväisempiä. Kaikki tämä on saavutettu Hansa Borgin paremman tuotetietojen hallinnan avulla.

Mikä PIM (Product Information Management) on?

PIM-järjestelmä auttaa hallitsemaan tietoja tehokkaammin ja viestimään niistä yhdenmukaisena kaikissa kanavissa. Kun PIM-järjestelmän avulla tehostetaan tuotantoa ja ylläpidetään suuria määriä tuotetietoja, yritys säästää arvokasta aikaa.

PIM on markkinoijille, tuotevastaaville ja tuotepäälliköille tarkoitettu järjestelmä tuotteiden markkinointi- ja myyntitietojen tuottamiseksi ja kaiken tuotteisiin liittyvän sisällön (esimerkiksi teksti ja multimedia) hallitsemiseksi yhdessä paikassa. Näitä tietoja voidaan jakaa PIM-järjestelmästä erilaisiin myynti- ja markkinointikanaviin.

PIM-järjestelmät helpottavat myös kirjallisten aineistojen ja luetteloiden tuottamista. Esimerkiksi laajoja tai suppeita luetteloita sekä painettavia mainoksia voidaan tuottaa muutamalla napsautuksella. PIM-järjestelmän tiedot synkronoidaan Adobe Creative Suiteen, joten markkinointimateriaalin tiedot päivitetään jatkuvasti kunkin tuotteen oikeilla tiedoilla ja ominaisuuksilla. Virheet vältetään, koska tiedot sijaitsevat vain PIM-järjestelmässä oikeina versioina.