Skip to content

Täydellinen myrsky muuttaa pelisääntöjä

Onko toimialasi uhattuna? Tarkkaile näitä merkkejä

Täydellinen myrsky, nexus of forces, nousee, kun kaikki vahvat voimat vaikuttavat samanaikaisesti. Digitaalisen vallankumouksen voi toteuttaa tällaisen myrskyn myötä, ja tällöin viisi ns. supervoimaa, the super distruptors, vaikuttavat samanaikaisesti.

Nämä voimat ja niiden välinen vuorovaikutus muuttaa jatkossa pelisääntöjä useimmissa yrityksissä. Automaattiohjauksella etenevissä perinteisiin sitoutuneissa organisaatioissa ne muodostavat merkittäviä uhkia. Sellaisille yrityksille, joilla on halua ja kykyä kehittää uusia, mukautettuja liiketoimintamalleja, ne muodostavat ainutlaatuisen mahdollisuuden kasvuun ja kehittymiseen.

Digitaalisessa muutoksessa on käytännössä kyse siitä, että kehitetään älykkäämpää, yksinkertaisempaa ja halvempaa – eli tehostetaan kysynnän ja tarjonnan välistä yhteyttä.

Asiakkaidemme ajatuksia

Tutkimusten mukaan suuri vähemmistö yrityksistä katsoo, että niillä on digitalisaatio siinä määrin hallussa, että tämä auttaa niitä erottumaan kilpailijoista.

 • Olemmeko varmoja, että todella ymmärrämme, minkälaisten muutosten edessä olemme?
 • Voivatko hyperalustat ja niiden muodostama dynamiikka olla meille uhka?
 • Minkälaiset start-up-yritykset voivat olla meille uhka? Miten pystymme voittamaan ne kaikki?
 • Joudummeko ennemmin keskittymään muutoksiin, joita odotamme tapahtuvan alallamme, kuin siihen, ketkä yrittävät ottaa paikkamme arvoketjussa?
 • Olen melko varma, että haluamme, että meitä haastetaan merkittävästi lähivuosina. Miten voimme haastaa muita toimijoita omassa ja muiden arvoketjussa?
 • Ketkä voivat auttaa meitä ymmärtämään todellisuuden, yhteiskunnan, kuluttajien ja digitalisaation väliset yhteydet? Sekä auttaisi näkemään tilanteemme kokonaisuutena ja innovoimaan siinä?


Onko teillä kysynnän ja tarjonnan välillä älykkäät, yksinkertaiset ja halvat yhteydet?

Ei riitä, että perustetaan verkkokauppa, tuodaan toimintoja verkkoon tai tehdään mobiilisovellus. Tällainen johtaa pääsääntöisesti suureen sekaannukseen, ja tästä on aivan liikaa esimerkkejä.

Olennaista olisi avata uusia markkinoita vähentämällä transaktiokustannuksia ja kytkemällä kysyntä entistä tehokkaammin tarjontaan.

Tarkkaile näitä merkkejä:

Liiketoimintamallisi on haavoittuvainen, jos nämä 4 asiaa toteutuvat

 • Asiakkaiden on korvattava ristiin muita asiakkaita.
 • Asiakkaidesi on ostettava iso kokonaisuus, kun he varsinaisesti tarvitsevat vain pienen osan.
 • Asiakkaasi eivät saa tuotteitasi aina tarvitessaan ajasta ja paikasta riippumatta.
 • Asiakkaasi saavat käyttäjäkokemuksen, joka ei vastaa maailmanlaajuisia parhaita käytäntöjä.


Liiketoimintamalli voi olla haavoittuvainen, jos kohtaat nämä 4 transaktioihin liittyvää haastetta

 • Paljon asymmetristä informaatiota asiakkaiden ja toimittajien välillä
 • Korkeat hakukustannukset
 • Maksut välikäsiltä
 • Pitkät läpimenoajat transaktioiden toteuttamiseksi


Liiketoimintamalli voi olla haavoittuvainen, jos muut tarjoavat näitä vahvistettuja arvotarjouksia

 • Informaatio tai sosiaalinen media voi merkittävästi rikastaa tuotettasi tai palveluasi.
 • Tarjoat fyysistä tuotetta, esim. termostaatteja, joissa ei vielä ole verkkoyhteyttä.
 • Kun asiakkaat ostavat tuotteita tai palveluja, kestää liian kauan ennen kuin he saavat ne.
 • Asiakkaan on itse noudettava tuote – esim. vuokra-auto tai päivittäistavaroita.
 
 
Todellisen arvon luomiseksi voitte harkita seuraavia toimenpiteitä

Isot kansainväliset konsulttiyritykset, kuten McKinsey, Gartner ja esim. BCG ovat monella eri tavalla tulleet siihen johtopäätökseen, että yritysten on kyettävä katsomaan sekä lähelle että kauas. Tätä koskevia käsitteitä ovat mm. The Double Game, BiModal IT ja Focus In, Focus Out.

Esineiden internet (Internet of Things), jossa kaikki on yhteydessä toisiinsa, big data ja kehittyneet analyysit, pilvipalvelut, kognitiivinen tietojenkäsittely ja tekoäly, robotiikka ja 3D-tulostus muuttavat lähes kaikkia toimialoja. Mobile First ja SoMe-strategiat ovat ratkaisevia, jotta yritys voi onnistua vuoropuhelussa kuluttajan kanssa.

6 toisistaan riippumatonta toimenpidettä uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi

 • Määritellään strategia, joka keskittyy kilpailukyvyn rakentamiseen ”kaksoispelissä”. Tämä tuo näkemystä lyhyen aikavälin no regret -toimenpiteissä sekä muuntokelpoisempia hankkeita. Nämä päätökset luovat pohjaa seuraaville viidelle toimenpiteelle.
 • Määritellään asiakaskokemus uudelleen ja selvitetään, miten eliminoidaan turhautuminen, sekä yllätetään asiakas tarjoamalla päivitetty palvelu jo nyt. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus tehdä kvanttihyppy huomisen parannettuun asiakaskokemukseen.
 • Uudistetaan tarjonta ja liiketoimintamahdollisuudet, jotta voidaan valmistautua luomaan uusia tuotteita ja palveluja, usein hyödyntämällä uutta dataa ja tehokkaita analyysityökaluja.
 • Suunnitellaan liiketoimintaprosessit uudelleen ottamalla käyttöön digitaalisia teknologioita, joilla voidaan yksinkertaistaa prosesseja ja lisätä tehokkuutta.
 • Laajennetaan yrityksen strategisia resursseja – mieluiten yhteistyössä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa – uusien alustojen luomiseksi sekä uusien toimintatapojen, uusien liiketoimintamallien ja muiden digitaalisen transformaation rakennuspalikoiden kehittämiseksi.
 • Vauhditetaan transformaatiota nopeuttamalla oppimista, laajenemista ja muutoshankkeita.