Skip to content

Paul Gerrard – Python evankelista

Paul Gerrard veti Knowitin järjestämän koulutuksen Helsingin hotelli Presidentissä 15. -16.4.2015. Kurssin nimi oli Introduction to Python Programming (aka Python Scripting for Testers.)

Kurssin idea oli ”Lean” -Python kurssi. Tästä löytyy aiheesta myös Paulin ilmainen opus: http://leanpy.com/?page_id=37

Python

Kurssilla käytiin läpi tärkeimmät asiat ja syvennettiin niihin sille asteelle kun oli tärkeää jokapäiväisen koodaamisen ja koodin lukemisen kannalta. Oudoimmat ratkaisut ja erikoiset tilanteet jätettiin suoraan pois. Paulin sanojen mukaan lähes kaiken pystyy tekemään kurssin sisällöllä. Joskus ohjelmoijat tekevät koodistaan salakieltä älyllisen haasteen tai muiden tekijöiden takia. Paul painotti koodin selkeyttä ja luettavuutta ja hänen mukaansa Python on näihin tarkoituksiin erinomainen kieli.

Eräs Paulin teeseistä oli että koodi kirjoitetaan vain kerran mutta se luetaan useasti. Näin ollen koodin selkeys ja luettavuus on erittäin tärkeää ajateltaessa koodin elinkaarta. Katselmoijat ja joissakin tapauksissa validoijat joutuvat käymään koodin läpi. Koodia saattaa joutua lukemaan myös virheitä korjaava henkilö joka saattaa olla eri kuin koodin alkuperäinen kirjoittaja. Tällöin on tärkeää että henkilö saa nopeasti kiinni sitä mitä lausekkeilla yritetään tehdä.

 Paul

Paul kertoi että Python on itse asiassa kehitetty juuri sitä varten että sitä olisi helppo lukea. Esimerkiksi joillekin kielille tyypillinen usean sisäkkäisten sulkujen sijaan Pythonissa käytetään välejä ja tyhjiä lyöntejä rivien alussa. Esimerkiksi if –lauseissa ehtojen sisällöt tulevat neljä välilyöntiä sisennettynä seuraaville riveille joka helpottaa lukemista.

Toinen teesi ,joka aikoinaan oli tehnyt Paulista Python –evankelistan, on kielen ilmaisuvoima. Pythonilla samojen toimintojen aikaansaamiseen tarvitaan huomattavasti vähemmän koodia kuin muilla kielillä. Kun C kielellä tehdään yksi lauseke, niin Javalla tehdään 2,5 -kertaisesti vähemmän lausekkeita. Pythonilla lausekkeita tehdään 6 kertaa vähemmän.

taulukko

Lähde: Wikipedia

Paul oli innoissaan myös pareittain työskentelyn eduista. Toisen ihmisen kanssa auttaa näkemään erilaisia ratkaisuja. Tieto jakautuu kumpaankin suuntaan. Myös parin kanssa keskustellessa oppii ajattelemaan hitaasti kun käy tämän kanssa läpi lausekkeiden toimintaa. Hidas ajattelu auttaa debuggauksessa ja ratkaisujen kehittelemisessä.  Jo se että kysyy toiselta ihmiseltä ongelmastaan auttaa useasti siihen että keksiikin itse vastauksen.

 duck

Pythoniin löytyy noin 57 000 avainsanakirjastoa jotka ovat tehty eri tarkoituksia varten joten sieltä löytyy varmasti ratkaisuja ongelmiin jotka koodin kirjoittaja saattaa kohdata. Python on Yhdysvaltojen yliopistoissa suosituin opetuskieli. (Lähde: http://cacm.acm.org/blogs/blog-cacm/176450-python-is-now-the-most-popular-introductory-teaching-language-at-top-us-universities/fulltext)

Python on Knowitin suosituin kieli testiautomaatioratkaisuissa. Mitä muita suosituksia enää tarvitset aloittaaksesi Pythonin opiskelun?

Kirjoittaja on Paul Gerrardin kurssin käynyt opetuslapsi