Skip to content

Laatu ja Ketteryys -muutostarinoita

Pääsin olemaan mukana Knowitin tapahtumassa ”Laatu ja Ketteryys – Toimintatavan muutostarinoita organisaatioissa”. Kuulimme innostavia puheenvuoroja onnistumisista isoissa muutostilanteissa. Henri Grönblom kertoi tarinan keskitetyn testauksen rakentamisesta Eläketurvakeskuksen järjestelmäkehityksen tarpeisiin. Sama tiimi voitti Knowitille ja ETK:lle ”Parasta testausta Euroopassa” –palkinnon. Entinen Trafin CIO, nykyinen Valtorin hankintajohtaja Mikko Vuorikoski, kertoi tarinan Trafin ketteröittämisestä, jolla saavutettiin merkittävä nopeutus ohjelmistokehitykselle.

WP_20151008_09_47_58_Pro

Henri Grönblom kertoi puheenvuorossaan, että Knowitin tiimi oli lähtenyt läheisessä yhteistyössä Eläketurvakeskuksen asiantuntijoiden kanssa pohtimaan, mikä todella on testauksen rooli ETK:lle. Merkitys kiteytettiin kaikkien hyväksymään määritelmään ja samalla saatiin kaikki sidosryhmät talon sisällä sekä ETK:n ulkoisissa sidosryhmissä puhaltamaan yhteen hiileen. Määriteltiin yhteiset toimintatavat, työkalut ja prosessit. Näille haettiin eri vastuulliset toimijat eri puolilta ETK:ta ja keskitetty testauspalvelu luotiin antamaan välitöntä tukea kaikille näille toimijoille. Laatu saatiin rakentumaan suorastaan itsestään joka puolelle! Knowit ja ETK menestyivät tällä casella TESTA Awards -kisassa voittaen ”Parasta testausta Euroopassa” –palkinnon julkisen sektorin kategoriassa.

WP_20151008_10_54_40_Pro

Mikko Vuorikoski toi yleisölle upean esimerkin Trafilta ketterän toimintatavan käyttöönotosta. Hän oli Trafin tietohallintojohtaja sinä aikana, kun järjestelmäkehitys mullistettiin ja vietiin ketterään toimintatapaan. Hän ohjeisti eri toimijat ketteröitymään ja oli valmis ottamaan vastuun järjestelmäkehityksestä  - työnohjaus otettiin Trafin vastuulle. Hyödyntämällä Knowitin ja muiden kumppanien ketteriä asiantuntijoita rakennettiin Trafille ketterät toimintatavat, testaus, ja osaaminen. Scrumin ympärille sovittiin Trafin monimutkaisten riippuvuuksien ja järjestelmäarkkitehtuurin vuoksi mm. teknisen tuoteomistajan ja arkkitehdin roolit, joilla saatiin eri tiimit toimimaan samalla pohjalla. Kaikki tiimit tuotiin fyysisesti samoihin tiloihin Trafille ja näin saatiin asiantuntijat eri toimijoilta ja Trafilta keskustelemaan suoraan keskenään. Onnistuminen näkyi pienempänä kokonaisbudjettina, henkilöstötyytyväisyyden paranemisena, nopeutuneena järjestelmäkehityksenä (tuottavuus jopa kolminkertaistui), parempana laatuna.  Eräskin asiantuntija sanoi: ”En vaihtaisi enää takaisin entiseen. Nyt tiedän joka päivä, että olen tekemässä oikeita asioita. Päätökset erilaisiin valintoihin saadaan päivän sisällä”.

WP_20151008_11_15_51_Pro

Lopuksi pääsin itse kannustamaan katsomaan perus-scrumin ja kanbanin lisäksi eri skaalauksen menetelmiä, kuten Scrum, Kanban, Scaled Agile Framework SAFe, Nexus, Lean, Spotify Way,  Unified Vision Framework / Flow, Knowit model of Agile Maturity, joilla saadaan yhteinen näkemys eri tiimien välille – olennainen asia ketteryyden skaalauksessa koko organisaation käyttöön. Samoin järjestelmähankintojen tukeminen alusta asti, DevOps-toimintatapa jatkuvaan julkaisuun tähdäten sekä laadun kytkeminen liiketoiminnan ja järjestelmäkehityksen tavoitteisiin laatukartan avulla auttavat ketterän muutoksen aikaansaamiseen laadukkaasti.