Skip to content

Näin valitset oikeat työkalut kestävyysraportointia varten

Ilmastonmuutoksesta ollaan yhä enemmän huolissaan ja yritykset ja organisaatiot ympäri maailmaa tarvitsevat tarkkaa, kattavaa ja luotettavaa kestävyysraportointia. Tämä voi osoittautua monimutkaiseksi ja aikaa vieväksi urakaksi, mutta oikean ohjelmistoratkaisun avulla sen hoitaminen on huomattavasti helpompaa. Tässä tekstissä tarkastelemme muutamia tärkeimpiä tekijöitä, jotka kannatta ottaa huomioon valittaessa ohjelmistoratkaisua kestävyysraportointia ja -analyysiä varten.

1. Tarpeiden arviointi

Ennen ohjelmistovaihtoehtoihin tutustumista on tärkeää arvioida organisaatiosi kestävyysraportointia koskevat erityisvaatimukset. Mieti, kuinka laajoja ja monimutkaisia tietoja on tarpeen kerätä, analysoida ja raportoida. Mieti myös, mitä erityisiä raportointikehyksiä tai -määräyksiä organisaatiosi on noudatettava, sillä ne voivat vaikuttaa ohjelmistoratkaisussa tarvittaviin ominaisuuksiin.

 • Koskeeko raportointi koko organisaatiota, vai vain tiettyjä tuotteita? 
   
 • Noudatetaanko GHG-protokollaa (Greenhouse Gas Protocol) vai onko muita standardeja tai raportointikehikoita, joita pitää noudattaa (esimerkiksi Science Based Targets, SBT)? 

2. Datan keruu ja integrointi

Kestävyysraportointi edellyttää tietojen keräämistä eri lähteistä, kuten energiankulutuksesta, kuljetuksista, ostetuista tavaroista, palveluista ja niin edelleen. Siksi ratkaisun pitää integroitua saumattomasti useisiin järjestelmiin, tietokantoihin ja tietolähteisiin. Tehokkaan ohjelmistoalustan pitäisi myös pystyä automaattisesti yhdistämään, validoimaan ja analysoimaan suuria tietomääriä. 

2-Jan-04-2024-08-56-12-8133-PM

Markkinoilla olevien erilaisten järjestelmien määrän kasvaessa syntyy myös uusia ratkaisuja, jotka auttavat tietojen integroinnissa. Uusimpiin ratkaisuihin kuuluu esimerkiksi Microsoft Sustainability Manager, joka perustuu lähtökohtaisesti automaattiseen tiedonkeruuseen kaikista olemassa olevista Microsoftin ratkaisuista sekä myös muista tietokannoista.

Testaa ohjelmisto perusteellisesti. Monet ratkaisut lupaavat automaattista tiedonsiirtoa, API-rajapintoja ja integraatioita, mutta usein kysymys on siitä, kuinka pitkälle sitoumus ulottuu. Pitääkö tiedot vielä valmistella manuaalisesti, ennen kuin ne voidaan tuoda ohjelmistoon?

3. Mukautettavat raportit ja mittaristot 

Intuitiivisten ja räätälöitävien raporttinäkymien avulla voit esittää keskeiset kestävyysmittarit ja -indikaattorit tehokkaasti. Mahdollisuus luoda visuaalisesti houkuttelevia ja vuorovaikutteisia raportteja parantaa käyttäjien ja sidosryhmien sitoutumista ja yksinkertaistaa monimutkaisia tietoja, jolloin ne ovat helpommin ymmärrettäviä. Hae ratkaisua, jonka avulla voit luoda kattavia, visuaalisesti rikkaita raportteja, joiden avulla voit myös seurata edistymistä kohti tavoitteita.

 • Tietojen analysointi on yhä tärkeämpää, mutta pidä mielessä, mitä oikeasti tarvitset. 
 • Monissa ohjelmistoissa on visuaalisesti houkutteleva ulkoasu, mutta ne eivät silti välttämättä täytä odotuksiasi. 
   

4. Tietojen tarkkuus ja laadunvarmistus

Kestävyysraportoinnin eheyden varmistamiseksi ohjelmistoratkaisuissa tulisi olla mekanismit tietojen validointia varten. Datan laaduntarkistus auttaa tunnistamaan epäjohdonmukaisuudet, virheet ja poikkeamat, jotta niihin voi puuttua nopeasti ja data pysyy luotettavana. On riski valita ohjelmistoja, jotka eivät pysty tarjoamaan vaadittavaa läpinäkyvyyttä, varsinkin kun EU:n kestävyysraportoinnin direktiivin myötä raportit tulee tarkistaa kolmannen osapuolen toimesta.

 • Kaunis ulkokuori ei takaa hyvää sisältöä. Varmista, että ohjelman moottori tuottaa tarvitsemasi tiedot läpinäkyvästi, selkeästi ja oikeisiin päästökertoimiin perustuen. Varmista myös, että ymmärrät, mitä tapahtuu, kun data kulkee järjestelmän läpi. 
 • Muista, että sinä omistat sisällön ja sinun on pystyttävä vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin raportin sisällöstä.  


  1-Jan-04-2024-08-57-02-0176-PM
   

5. Skaalautuvuus ja joustavuus

Kestävyysraportoinnin vaatimusten kehittyessä ohjelmistoratkaisun tulisi olla mukautettavissa uusiin raportointistandardeihin ja -kehikkoihin. Valitsemalla skaalautuvan ja joustavan ratkaisun varmistat, että se pystyy vastaamaan tuleviin muutoksiin.

 • Joidenkin ohjelmistojen muuttaminen on kallista ja työlästä, joten pidä tämä mielessä, varsinkin jos edustat nopeasti kasvavaa yritystä. 

6. Asiantuntijan tuki ja kouluttaminen

Jopa käyttäjäystävällisessä ohjelmistoratkaisussa jatkuva tuki ja koulutus ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta sen kaikkia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää tehokkaasti. Etsi palveluntarjoaja, joka voi tarjota juuri sinun tarvitsemaasi koulutusta ja tukea. Kun varmistat, että tiimilläsi on tarvittava osaaminen ja apu, saadaan aikaan sujuvampi prosessi ja ohjelmistoa voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. 

Yhteenvetona

Kestävyysraportointiin tarkoitetun ohjelmistoratkaisun valitseminen edellyttää organisaation erityistarpeiden huolellista harkintaa. Pidä mielessä skaalautuvuus ja läpinäkyvyys sekä se, millaista tarkkuutta työkalu tarjoaa. Yhdistämällä tehokkaan (ja jopa automaattisen) tiedonkeruun asiaankuuluviin päästökertoimiin ja tietojen validointiin voit parantaa laskelmien tarkkuutta.  
 
Muista, että oikean ohjelmistoratkaisun valitseminen ei ainoastaan yksinkertaista raportointiprosessia vaan myös parantaa organisaatiosi kestävyysvaikutusten ymmärtämistä, mikä viime kädessä auttaa sinua tekemään hyvin perusteltuja päätöksiä päästöjen vähentämiseksi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi. 

Haluatko kuulla lisää? Katso webinaaritallenne

Webinaarimme From data to action: leveraging Microsoft Sustainability Manager for effective sustainability reporting Microsoft Sustainability Managerin hyödyistä ketävyysraportoinnissa järjestettiin huhtikuussa 2024.

Lue lisää ja katso tallenne

Alkuperäinen teksti Carl Lindesvärd. Käännetty ja päivitetty teksti Markku Haukijärvi.