Skip to content

Knowit järjesti ketterän testauksen huippuseminaarin 22.5. Helsingissä

Olin järjestämässä ketterän testauksen huippuseminaaria 22.5. Se oli jatkumoa erittäin pidetylle ja loppuun varatulle Knowitin järjestämän kolmen päivän ketterän testauksen kurssille. Tässäkin seminaarissa pääpuhujana toimi ketterän testauksen guru, kouluttaja ja kirjailija Janet Gregory Kanadasta.

Seminaariin oli Janetin lisäksi kutsuttu puhumaan myös kaksi muuta erittäin mielenkiintoista henkilöä, Hannu Tuomisto Coriantilta (ent. Tellabs) ja Tomi Nurmi Suunnolta. Tuomisto kertoi, kuinka ketterä testaus oli onnistuneesti jalkautettu käyttöön Coriantin kehitys- ja laadunvarmistusorganisaatiossa Suomessa. Nurmi puolestaan esitti, miten Suunnolla on onnistuneesti toteutettu siirtyminen tiukasta vesiputousmallista ketterään toimintatapaan . Seminaarin viimeisessä puheenvuorossa esittelin vaihtoehtoja hyödyntää ketteriä toimintatapoja.

Knowit 027 - Copy

Janet Gregory kertoi erittäin kiinnostavalla tavalla, kuinka ketterä toimintatapa muuttaa testauksen roolia ja tuo mukanaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Esityksen yksi tärkeimpiä viestejä oli se, että ketterässä projektissa testauksen tulee olla osa toimintaa hyvässä yhteistyössä kehittäjien kanssa siten, että eri asiat kuten tehtävien priorisointi ja sprinttien hyväksyntä ovat todella yhteisiä asioita, sisältäen laadulliset tekijät. Lisäksi testausautomaation tärkeyttä avattiin eri tavoin, esimerkiksi ajan käytön vapauttamisen, kattavan regressiotestauksen, sekä erittäin mielenkiintoisesti myös dokumentaation näkökulmasta. Janet kertoi edelleen, ettei ketterä toimintatapa itsessään ratkaise ongelmia, mutta voi oikein käytettynä tehostaa toimintaa ja tarjota merkittäviä hyötyjä organisaatiolle. On tärkeää kyetä muuttumaan ajan ja tarpeiden mukaisesti  ̶  sekä oppia ja kehittyä jatkuvasti.

Hannu Tuomisto Coriantilta kuvasi onnistuneen siirtymisen vesiputousmallista ketterään scrum-toimintatapaan. Muutokselle asetettiin sekä aikataulullisia että laadullisia tavoitteita, joita myös saavutettiin. Esitys oli erittäin mielenkiintoinen, ja se pureutui vastaan tulleisiin haasteisiin ja tehtyihin havaintoihin. Hannu kertoi, että Coriantilla testausautomaatio havaittiin välttämättömyydeksi, jotta ketterää toimintamallia on mahdollista toteuttaa riittävällä kattavuudella. Testausautomaatio on myös tarjonnut kehittäjille liikkumavaraa ja vapautta, kun automaation avulla voidaan varmistaa säännöllisesti laadullisia tekijöitä ja havaita virheet nopeasti. Coriant jatkaa ketterien toimintatapojen kehittämistä ja laajentamista testausympäristöjä virtualisoiden sekä scrum-tiimien osaamista kehittäen.

Suunnon Tomi Nurmi esitteli havaintoja ja kokemuksia organisaation siirtymisestä tiukasta vesiputousmallista ketterään toimintaan. Ketterää toimintatapaa suunniteltaessa kohdattiin muutostarpeita sekä huolta ja epäilyjä siitä, kuinka ketterä malli soveltuu ympäristöön, jossa kehitetään sekä laitteita että ohjelmistoja. Myös Tomi alleviivasi esityksessään hyvin, ettei ketterä toimintamalli itsessään ratkaise ongelmia, mutta se tuo ne paljon aikaisemmin esiin kuin perinteinen vesiputousmalli. Suunnolla ketterä toimintamalli on projektipäälliköiden palautteen perusteella selkeyttänyt ja järkevöittänyt tehtäviä asioita. Testausautomaation tarve ja hyödyt nousivat esiin myös Tomin, kuten kaikkien muidenkin esityksissä. Suunnolla on todettu että ketterän toimintatavan tehokas hyödyntäminen edellyttää henkilöiden kattavaa ja laadukasta kouluttamista, sekä tarkkoja sääntöjä ja tehtävien asioiden priorisoimista..

Oma esitykseni ketterästä testauksesta avasi lopuksi useita mahdollisuuksia!