Skip to content

Isähaaste - kohti perheystävällisempää työpäivää

Knowitilla isä- ja perheystävällisyys on osa meidän arkipäivää ja kulttuuria. Päätimmekin siksi innolla lähteä mukaan aloittamaan Fambitionin Isähaastetta yhdessä Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n ja Siili Solutionsin kanssa. Haasteessa pyritään kehittämään isäystävällistä johtamista ja perhemyönteistä organisaatiokulttuuria.

Isyys näkyy Knowitin arjessa ja perheen kalenterit saavat vaikuttaa myös töiden järjestelyihin ja aikatauluihin. Tuemme isiä perheen ja työelämän yhdistämisessä normaalia pidempien palkallisten isävapaiden ja työaikajoustojen lisäksi myös muilla käytännön teoilla. 

Uuden perheenjäsenen syntyessä muistamme isiä ja perheitä pienellä vauvalahjalla. Perhevapailla olijat saavat kutsun yhteisiin juhliimme ja tapahtumiimme. Töihin paluun koittaessa pidemmän vapaajakson jälkeen pyrimme olemaan hyvissä ajoin yhteydessä siitä, mitä työ- ja asiakasprojekteja on odottamassa ja mitkä koulutukset ovat ajankohtaisia. Työyhteisö ja kollegat tukevat isyysvapaalle jäädessä, sen aikana ja töihin paluussa. Töissä ollessa etänä työskentely tai muut työjärjestelyt ovat tarvittaessa mahdollisia. Lasten sairastaessa myös isät voivat hyvällä omalla tunnolla jäädä kotiin heitä hoitamaan. Sairaita lapsia hoitavien vanhempien osuus Knowitissa vastaakin jakaumaa miehiin ja naisiin.

”Työn ja perhe-elämän saumaton yhteistyö on kaikkien etu. Perheelliset työntekijät ovat tutkitusti tehokkaampia ja tunnollisempia. Myös joukkuepelaajat saavuttavat täyden potentiaalinsa yleensä lapsen saannin jälkeen. Keskittymiskyky ja motivaatio lisääntyvät, organisointikyky kasvaa ja stressinsietokyky nousee omalle tasolleen.

JussiLasten kanssa vietetty aika on arvokasta ja tämän ymmärtävä työyhteisö on vahvoilla. Lasten syntymään ja kasvuun liittyvät asiat eivät aina ole ongelmattomia ja varsinkin haasteiden edessä on tärkeää olla ihmisten tukena. Yrityksen arvot heijastuvat siihen kuinka ainutkertaista aikaa lasten kanssa tuetaan. Olen ollut onnekas saadessani olla töissä Knowitin kaltaisessa yrityksessä lasteni ollessa pieniä”, sanoo Jussi Rautio, Senior Quality Consultant.

Isähaasteeseen osallistuminen on osa Knowitin perhemyönteisen kulttuurin kehittämistä, johon kuuluu myös yhteistyö Mothers in Business (MiB) -yhdistyksen kanssa sekä lasten design-koulu KiDDon käynnistäminen. Nyt ”isähaastamme” muitakin yrityksiä kehittämään käytäntöjään, samaa haluamme tehdä itsekin.

 Knowit työpaikkana