Skip to content

Tekoäly ja ketterä ohjelmistokehitys – uhka vai mahdollisuus?...

Knowitin Agile Agentit-podcastissa Kari Kakkonen ja Teijo Kelander keskustelevat tällä kertaa tekoälyn hyödyntämisestä ketterässä ohjelmistokehityksessä.

Kiinnostavia kysymyksiä on monta. Kakkonen ja Kelander pohtivat mm. miten tekoäly vaikuttaa ketterän tiimin muodostamiseen ja sen toimintaan, ja miten sitä voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla ohjelmistojen kehityksessä.

”Ketterässä tiimissä tarvitaan tietynlaista erikoisosaamista datan ja tekoälyn osalta. Ensin pitää selvittää, onko tiimissä riittävää kompetenssia ja oikea määrä osaamista tuotannon pyörittämiseen ja tekoälyn hyödyntämiseen softan kehityksessä. Tehdäänkö tekoälyä sisältävää tuotetta vai hyödynnetäänkö tekoälyn algoritmejä esimerkiksi testausautomaatiossa? Tekoälyä hyödyntävässä ketterässä tiimissä tärkein rooli on AI-asiantuntijan rooli”, Kari Kakkonen toteaa.

Teijo Kelanderin mukaan tiimin muodostamisen kannalta oleellista on myös liiketoimintaymmärrys.

”Ketterän tiimin tulee koko ajan olla kartalla siitä, että ohjelmistoa kehitetään vastaamaan sen liiketoiminnallisia tavoitteita. Siksi tiimissä tulee olla tekoälyekspertin lisäksi muutama koodaaja sekä testaaja, joka ymmärtää tekoälysoftan testaamisen erityispiirteet ja jolla on laajempi käsitys ohjelmistolle asetetuista tavoitteista ja sen tulevasta käyttöympäristöstä.”

Kakkonen ja Kelander pohtivat myös tekoälyn eettisyyttä ja luotettavuutta. Heidän mukaansa ketterän tiimin tulee aina varmistaa, että ohjelmisto toimii varmasti oikein.

” Kun kyse on ennustavasta ratkaisusta, koskaan ei voida olla täysin varmoja, mitä tekoäly tekee. Siksi on tärkeää tunnistaa ohjelmiston riskit ja testata sitä erityisesti kohdista, joissa tekoäly voisi toimia väärin. Tiimin tulee huolehtia, että vinouma tarkistettu ja varmistaa, että ohjelmistoa on testattu vasten käyttäjäkunnasta validoitua testausaineistoa”, Kakkonen painottaa.

Mitä nämä kohdat ovat ja paljonko tekoälyä sisältävän datan valmistelu, mallin opetus sekä koodin kirjoittaminen ja testaus vievät aikaa? Se selviää katsomalla Youtubesta Agile Agentit podcastin jakso: AI ja ketterä ohjelmistokehitys