Skip to content

Riskien vähentäminen epävarmoina aikoina: Osaaminen ratkaisee

Kun ajat ovat epävarmemmat, halutaan yleensä tehdä asioita vähän harkitummin ja varmemmin. Epävarmempiin hankkeisiin ei välttämättä löydy enää rahoitusta. Kaikkein suurimpia riskejä ei enää haluta ottaa, vaikka tuotot voisivat olla suuremmat. Miten siis vähentää riskiä? Miten vähentää ohjelmistoprojektin tai -tuoteperheen riskiä? 

Kouluta yhteisiin toimintatapoihin ja säästä 

Kaikki lähtee hyvin koulutetuista työntekijöistä. Kun osataan käyttää uusimpia ketteriä ja DevOps-toimintatapoja, saadaan tiimit toimittamaan nopeammin ensimmäinen laadukas versio ohjelmistosta käyttäjille. Nopean palautteen saaminen tätä kautta on omiaan pienentämään riskiä siitä, että luodaan jotain, mitä käyttäjät eivät haluakaan.  Kun osataan testata monipuolisesti, vähennetään merkittävästi riskiä siitä, että jokin ikävä kriittinen vika päätyy tuotantoon asti asiakkaiden löydettäväksi. Kattava testaus koko tiimin tekemänä on sitä paitsi halvempaa kuin päälle liimattu puutteellinen testaus.  

Kun osataan käyttää uusinta pilviteknologiaa optimoidulla tavalla, saadaan pilven toteutus tehtyä nopeammin ja kustannustehokkaammin. Myös asiassa, jossa itsessään on järkeä, kuten pilviteknologiat, täytyy huolehtia siitä, että se tehdään kunnolla. Jos halutaan tekoälyä mukaan omaan ohjelmistoon tehostamaan sen toimintaa, täytyy osata käyttää tekoälyä. Edes uusimman teknologian käyttämisessä ei onnistuta ilman osaamisen kehittämistä. 

Osaamisen kehittäminen ei ole vain oiva lisä, vaan välttämättömyys  

Osaamisen kehittämiseen suhtaudutaan helposti urakehityksen osana. Kyllä, modernissa maailmassa jokaisen pitää oppia jatkuvasti lisää pystyäkseen vastaamaan muuttuviin tarpeisiin tietotekniikan hyödyntämisessä ja digitalisaatiossa. Oppiminen ei kuitenkaan voi tapahtua pelkästään varastoon tulevaisuuden varalle. Osaamisen kehittämisellä on myös suorempi yhteys onnistumisiin.  

Kun halutaan pienentää liiketoiminnallisia riskejä tekemällä testaus paremmin, täytyy testausta opetella. Kun halutaan esimerkiksi tehdä käyttöliittymästä mahdollisimman esteetön EU:n saavutettavuusdirektiivin sakkoja välttääkseen, täytyy oppia, mitä esteettömyys ja saavutettavuus merkitsevät ohjelmistoissa. Kun halutaan tehdä tietoturvallinen ohjelmisto pitää opetella niin tietoturvallista koodausta kuin tietoturvatestaustakin. Testauksella on siis suora yhteys tavoiteltuun onnistumiseen. 

Käännä vaaran paikat voiton mahdollisuuksiin 

Osaamista kannattaa lisätä. Se on yritystason resilienssiä, kykyä muuttaa liiketoiminnan ja tekniikan haasteet mahdollisuuksiksi ja pienentää riskejä. Hyvin koulutetut työntekijät vähentävät kalliiden virheiden ja toiminnallisten takaiskujen riskiä. Osaamista voi kehittää monella eri tavalla, lukemalla, kokeilemalla, julkisella kurssilla tai yrityskohtaisessa työpajassa.   

Kokemuksellamme paras osaamisen jalkautuminen suoraan yrityksen tavoitteiden täyttämiseen on juuri yrityskohtainen oppimissessio, jossa voidaan samalla ratkaista kohdattuja haasteita ja ongelmia keskustelujen ja harjoitusten kautta.  

Kysy meiltä ehdotusta, miten teidän osaamistenne voidaan parhaiten kehittää! 

Tutustu meihin kouluttajana ja jätä kurssitoiveesi täällä.