Skip to content

Resurssien puute estää analytiikan hyödyntämistä liiketoiminnassa

Lähes jokaisessa organisaatiossa pyritään nykyisin johtamaan tiedolla. Dataa on saatavilla ainakin myynnistä ja taloudesta, usein myös asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyydestä. Edistyneimmissä organisaatioissa pyritään tunnistamaan trendejä, jopa ennustamaan niitä, ja hyödyntämään dataa innovoinnissa. 

Moni on kuitenkin jäänyt datamatkallaan lähtöruutuun. Toimenpiteitä on aloitettu, mutta niistä ei ole saatu haluttuja lopputuloksia. Matkaoppaassamme modernimpaan analytiikkaan esittelemme puolivillaisia tapoja tehdä analytiikkaa. Yhtäällä tuskaillaan raporttitehtaassa, jossa raportin toimitusajat ovat niin pitkiä, että niiden tarve ehtii mennä ohi. Toisessa ääripäässä data on kaikkien käytössä, mutta jokainen käyttäjä tekee siitä aivan omat tulkintansa.   

Mikä estää organisaatioita ottamasta kaikkea hyötyä irti analytiikasta? Ja miten tuon esteen yli voisi päästä?   

Liiketoiminta kaipaa dataa mutta suunta ja systematiikka puuttuu  

Tarve datalle ja sen analysoinnille on tunnistettu käytännössä kaikkialla. Esteenä ei siis ole raportointitarpeiden puute, vaan useimmiten pulaa on ajasta ja analytiikan asiantuntijoista. Datan kerääminen on usein jo siirretty julkipilven päälle rakennettuun data-alustaan ja muitakin datatyökaluja saattaa olla jo otettu käyttöön, mutta niitä ei ole välttämättä saatu pelaamaan yhteen. Jos esimerkiksi dataa ei saada monipuolisesti, riittävän usein ja laadukkaasti lähdejärjestelmistä visualisointityökaluun, ei tehdyistä investoinneista ole paljoakaan hyötyä jokapäiväisessä arjessa.   

Datamäärät ovat kasvaneet valtavasti käytännössä kaikkialla, mikä on lisännyt nopeasti tuotettavan analytiikan tarvetta. Yhä näkee tilanteita, joissa tuoreen tiedon tarve ehtii mennä ohi raportoinnin valmistumisen kestäessä. Sovellusten tietokannoista puolestaan näkee vain lyhyen aikavälin tilanteen. Usein lakisääteiseen talouden raportointiin on investoitu, mutta muut yksiköt on jätetty nuolemaan näppejään. Joissain organisaatioissa on puolestaan mittaristoja ja raportteja liiankin kanssa, mutta analytiikka ei ole linjassa liiketoiminnan kokonaistarpeiden kanssa. Datatekemiseltä puuttuu suunta ja systematiikka. 

Sopivissa paloissa kokonaisuutta kohti  

Palveluntarjoajien aktiivisesta markkinoinnista huolimatta julkipilven etuja tai datan käsittelyyn vaadittavia osa-alueita ei vielä kaikkialla tunneta. Liikkeelle saatetaan lähteä “raportointiratkaisun hankinnasta”, ja joskus ymmärrys data-alustoista on ohutta. Liiketoiminnan johdolta puuttuu aikaa uusien asioiden opettelemiseen, eikä IT-osastollakaan välttämättä ole data-alan tuntemusta. Organisaatiossa saattaa olla puutteellisesti analytiikkatekemiseen liittyviä rooleja.   

Suuren tarpeen ajamana saatetaan analytiikan kehittämisessä haukata liian iso pala kerralla. Julkipilven päälle rakennettu dataratkaisu voidaan rakentaa sopivista paloista ketterällä tavalla vähitellen. Analytiikka-alustaan investoidulle rahalle saadaan nopeasti vastinetta, kun ratkaistaan ensin yhdessä priorisoiden tärkeimmät liiketoiminnan analytiikkatarpeet.  

Monissa organisaatioissa muistellaan turhan pelokkaina vuosien takaisia pitkiä ja kalliita dataprojekteja, josta modernissa analytiikkaprojektissa ei ole kyse. Tämä sanottuna, datan kehittäminen on aina prosessi, ei projekti, ja parhaaseen lopputulokseen päästään, kun ratkaisua lähdetään rakentamaan yhdessä pitkällä tähtäimellä. Data ei ole asia, jonka voisi laittaa niin sanotusti kerralla kuntoon, sillä myös tarpeet muuttuvat ja usein datan saaminen käyttöön herättää ajatuksia uusista käyttötavoista. Ratkaisuja kannattaa lähteä rakentamaan kokonaisuus mielessä, sillä vain tiettyyn tarpeeseen kiireessä rakennetut täsmäratkaisut saattavat vanheta nopeasti.

Hyvä kumppani auttaa myös osaamisen kehittämisessä  

Kun tiedolla johtaminen halutaan viedä uudelle tasolle ja organisaation itseohjautuvuutta datan hyödyntämisessä kasvattaa, täytyy analytiikkatekemisen rooleja organisaatiossa usein muuttaa ja kehitysprosessia parantaa. Apua tarvitaan usein myös sisäiseen viestintään datan ja analytiikan hyödyntämisen tärkeydestä.   

Hyvä kumppani tarjoaa paitsi datan keräämiseen, laadukkaaseen käsittelyyn ja visualisointiin tarvittavat palvelut, myös tarvittavan avun asiakkaan ja heidän työntekijöidensä osaamisen kehittämiseen. Kumppanin kanssa yhdessä voidaan miettiä järkevin ratkaisu datamatkan resursointiin. Tärkein liiketoiminnalta tarvittava asia on kuvaus analytiikan haasteista, joiden ratkaisemisella olisi liiketoiminnalle eniten merkitystä.  

Konkreettinen tapa päästä alkuun matkalla kohti parempaa datan hyödyntämistä on istua yhdessä alas ja käydä läpi nykytilanteen kipupisteitä sekä suuntaa, minne halutaan mennä.Yleensä nopeasti löytyy haasteita, joiden ratkaiseminen maksaa jo investoinnin takaisin, ja matkaa voidaan alkaa taittaa yhdessä alue kerrallaan.

 

Arrow-short-Digital-lollipop  Lataa täältä Matkaopas kohti modernimpaa analytiikkaa

Arrow-short-Digital-lollipop Tutustu dataohjatun liiketoiminnan palveluihimme

 

Kirjoittanut

Markus Ylikojola ja Tero Tuominen