Skip to content

Päättäjä – osaamisen kehittämisen pitäisi olla asialistasi kärjessä

Yrityksen tai organisaation strategioissa näkee usein visionäärisiä tavoitteita, joissa mainitaan uusi tuotealue, markkinaosuuden kasvattaminen tai asiakastarpeen tyydyttäminen. Kuitenkin hyvin yleinen on myös väite, että yrityksen tärkein voimavara ovat työntekijät. Tämä ei silti välttämättä näy yrityksen strategisissa tavoitteissa, vaan vastassa on lista ulkoisia tekijöitä.  

Halutaan esimerkiksi luoda uusi sähköinen markkinapaikka käytetyille merikonteille. Halutaan saada ihmiset ostamaan kampaamopalveluita verkon kautta. Halutaan mahdollistaa itseohjautuvat teollisuusrobotit. Halutaan saada kansalaiset syöttämään tietonsa viraston tietojärjestelmään itseohjautuvasti. Mutta miten nuo erilaiset tavoitteet saadaan aikaan? Työntekijöiden avulla. Tarkemmin: työntekijöiden osaamisen avulla. 

AdobeStock_553721043

Osaamisen kehittäminen tulee sisällyttää strategiaan 

Osaamisen kehittämisen pitääkin olla ensimmäisiä asioita, joita miettiä, kun strategiaa lähdetään luomaan tai päivittämään. Ilman osaamisen kehittämiseen panostamista strateginen tavoite voi jäädä puolivillaiseksi haaveeksi. Olennaisia kysymyksiä suuntaviivoja pohtiessa ovat muun muassa seuraavat: pystymmekö strategiseen tavoitteeseen nykyosaamisella? Entä jos muutama avaintyöntekijä lähtee?  

Tärkeimpiin osaamisiin pitää olla riittävästi varaosaamista. Osaamisen kehittämisen täytyy olla jatkuva prosessi, jossa sekä ensisijaista uutta osaamista kasvatetaan sekä varaosaamista varmistetaan. Toki yksittäisen ihmisen voi rekrytoida tai voi palkata konsultin hoitamaan asian, mutta nämä lähestymistavat ovat tulipalojen sammuttelua ja purkkaratkaisuja. Yrityksen tai organisaation avainosaamisiin täytyy hankkia ja ylläpitää riittävästi omaakin osaamista. Jos näin ei tehdä, voi organisaatio huomata olevansa lukossa toimittajiinsa (ja heidän hinnoitteluunsa). Lisäksi on iso riski, että avainasioissa tehdään vääriä päätöksiä, kun asiasta ei itse tiedetä tarpeeksi. Avainosaamisten hankkiminen on pitkäjänteisyyttä, jolla organisaatio pääsee hyötymään strategisten tavoitteidensa täyttymisestä.  

Huomioi ohjelmistokehityksen tärkeys 

Nykyään ohjelmistot liittyvät lähes kaikkiin organisaation strategisiin tavoitteisiin. Palvelun tai tuotteen tueksi tai osaksi tarvitaan myös ohjelmisto. Vaikka ohjelmisto ostettaisiin alihankkijalta, täytyy silti muun muassa ketteryyden, DevOpsin, portfolion hallinnan, testauksen johtamisen ja testauksen taidot löytyä myös omasta yrityksestä, jotta alihankkijan kanssa pystytään keskustelemaan samalla kielellä, terminologialla, käsitteillä. Täytyy pystyä toimimaan alihankkijan kanssa ohjelmistojen hankinnassa tehokkaalla ja modernilla tavalla. Ohjelmistoja ei voi ostaa kuten vaatteita vaatekaupasta. Moderniin vuoropuheluun ja jatkuvaan yhteistoimintaan täytyy harjaantua ja opetella. Ja kun ohjelmisto on oman liiketoiminnan ytimessä, halutaan yleensä myös ohjelmiston koodauksen tai toteuttamisen taidotkin omaan yritykseen. Jälleen palataan osaamisen kehittämiseen. Turhan usein olemme esimerkiksi nähneet tilanteen, jossa halutaan ostaa ja seurata ohjelmistoprojektia ns. perinteisellä tavalla, jolloin alihankkijan tarjoamasta ketterästä toimintatavasta suurin osa valuu hukkaan: ylimääräisiä raportteja, viivästetty julkaisu, turhan tarkkoja suunnitelmia. Tämä ongelma on helposti korjattu perehdyttämällä ostaja ketterän ohjelmistoprojektin periaatteisiin, siihen sopivaan määrittelyyn ja budjetointiin. 

Muista aina työntekijä 

Lisänäkökulmana kannattaa muistaa työntekijöiden tyytyväisyys. Daniel Pinkin motivaatioteorian mukaan tyytyväisyyttä ajavat mahdollisuus itseohjautuvuuteen, merkityksellinen työ ja lupa kehittyä asiantuntijaksi haluamallaan alueella. (Pink, Daniel. Drive. 2009). Tuo kolmas ulottuvuus syntyy juuri osaamisen kehittämisen kautta. Saa ja pitää kehittyä hyväksi. Työntekijät pysyvätkin työnantajallaan huomattavasti todennäköisemmin, kun annetaan säännöllisen mielekkään osaamisen kehittämisen mahdollisuus. Jo pelkästään tästä syystä osaamisen jatkuva kehittäminen kannattaa olla korkealla strategioiden listalla. 

drive_book_page

Kuusi syytä organisaatiosi osaamisen kehittämiseen: 

  1. Toteutat strategiaasi tehokkaammin ja käytännössä 
  2. Hallitset riskejä paremmin 
  3. Edistät jatkuvan parantamisen kulttuuria 
  4. Toimiminen alihankkijoiden kanssa on helpompaa 
  5. Ohjelmistokehitys vaatii osaamista 
  6. Työntekijät ovat tyytyväisempiä

Knowitilla olemme tottuneita lisäämään yritysten osaamista. Voit tarkistaa koulutuspalvelujemme kanssa, miten teidän osaamistanne kannattaa täydentää seuraavaksi. 


Arrow-short-Digital-lollipop-3-1 Tutustu meihin kouluttajana 

Arrow-short-Digital-lollipop-3-1 Ilmoittaudu kursseille täällä