Skip to content

Olisiko Well-Architected Review teille ajankohtainen?

Onko wellarchitectedreview ajankohtainen blog - Knowit

Well-Architected Review on arviointi, jonka avulla saadaan selkeä käsitys infrastruktuurin tilasta ja voidaan varmistaa, että niiden arkkitehtuuri ja toteutus täyttävät niille asetetut vaatimukset. Jäsennellyn lähestymistavan parhaat käytännöt auttavat rakentamaan tietoturvallisen, suorituskykyisen, joustavan ja kustannustehokkaan infrastruktuurin sovelluksille. 

Usein Well-Architected Review koetaan ajankohtaiseksi, kun jokin sovellus on menossa tuotantoon. Esimerkiksi tietoturva-asiat saattavat mietityttää, ja ennen tuotantoon menoa halutaan varmistaa, että kaikki on tehty oikein. Well-Architected Review:n avulla voidaan varmistua, että järjestelmä kestää ulkopuolelta tulevat mahdolliset häiriöt, kun niihin ollaan varauduttu riittävällä tasolla. Monilla organisaatioilla onkin periaatteena, että tuotantoon ei mennä, ennen kuin Well-Architected Review on tehty.  

Monet tekevät Well-Architected Review -arvioinnin säännöllisesti, vaikka tuotannossa olisi oltu jo jonkin aikaa. Taustalla saattaa olla ihan aiheellinenkin huoli siitä, että ajan mittaan omalle tekemiselle sokeutuu. Parhaista toimintatavoista ollaan saatettu ajautua sivuun asiaa edes itse huomaamatta. Arviointi on tarpeen esimerkiksi, jos pilven kustannukset tuntuvat turhan korkeilta käyttöön nähden, jos asiakkailta tulee palautetta koskien palvelun laatua, suorituskykyä tai saatavuutta, jos palvelu tuntuu omassa käytössä tehottomalta tai siinä on saatavuusongelmia.

Se, kuinka usein Well-Architected Review on syytä tehdä, riippuu käytetyistä teknisistä ratkaisuista, niiden kehitysvauhdista ja myös liiketoimintaympäristöstä. Muutoksen alla oleviin ympäristöihin arviointi kannattaa tehdä useammin, tapahtui muutos sitten applikaatiossa tai esimerkiksi tietojen käsittelyä koskevassa lainsäädännössä. 

Liian pitkäksi arviointiväliä ei kenenkään kannata päästää, sillä parhaat käytännöt päivittyvät ja uusia ominaisuuksia tulee jatkuvasti. Pilven kehittyessä palveluita voidaan korvata uudemmilla ja optimoida, ja näin myös hallita kustannuksia. Well-Architected Review ei siis ole mikään kertarykäisy, vaan säännöllisesti tehtävä toimenpide. 

Yhteinen työpäivä ja asiantunteva analyysi 

Well-Architected Review -arvioinnin tilannut asiakas saa Knowitilta tervetulopakkauksen, jossa kerrotaan, mitä taustatietoja tarvitaan, ja keitä itse arvioinnissa olisi hyvä olla paikalla. Ennen arviointia tarvitaan pilveen liittyvät dokumentaatiot ja pääsyt pilvitileille, jotta kohteeseen voidaan tutustua etukäteen.  

Itse arviointipäivään kannattaa osallistaa pilveä ja sen sovelluksia hyvin tuntevat henkilöt, joita voivat olla esimerkiksi palveluiden omistajat, arkkitehdit, kehittäjät, palvelutuotannon henkilöt, verkkopuolen adminit ja tietoturvapuolen arkkitehdit. Yleensä asiakasyrityksen puolelta on mukana 6-10 henkilöä.  

Arviointipäivä onnistuu sekä etänä että paikan päällä. Sessio on päivän mittainen, tyypillisesti klo 9-16 normaaleine taukoineen. Päivä on osallistujilleen myös erinomainen mahdollisuus oppia uutta, ja siihen kannattaa osallistua keskittyen. Well-Architected Review:tä ei ole mitään syytä jännittää, sillä kyse ei ole auditoinnista vaan arvioinnista, eikä tarkoitus ole arvioida kenenkään työtä. 

Arviointipäivän aikana käydään yhdessä läpi kaikki Well-Architected Review:n pilarit, hakien niihin eri näkökulmia. Viikon sisällä arvioinnin jälkeen asiakas saa raportin, jossa esitellään löydökset ja havainnot, analyysi työkuormasta sekä korjausehdotukset. Nämä käydään yhdessä läpi koostesessiossa. Teknisen raportin päälle Knowit tarjoaa asiantuntemukseen, kokemukseen ja kysymysten taustojen syvälliseen ymmärtämiseen pohjaavan, holistisen analyysin. 

Arvioinnissa löytyvien epäkohtien korjaus ei kuulu Well-Architected Review:n laajuuteen. Yksityiskohtaisen raportin ansiosta epäkohdat voi korjauttaa kenen tahansa osaavan kumppanin kanssa. Well-Architected Review ei siis millään tapaa velvoita jatkotoimenpiteisiin juuri meidän kanssamme, mutta toki arvioinnin myötä tunnemme liiketoimintanne ympäristöt ja ydinhaasteet hyvin. 

 

Tutustu lisää

pink-arrow-svg Knowitin Well-Architected Review -arviointi helposti yhden päivän työpajassa Microsoft Azure- tai AWS-ympäristölle

pink-arrow-svg Tutustu pilvipalveluihimme

pink-arrow-svg Yhteyshenkilösi: Jussi Siuro, Senior Sales Executive - puh. 040 582 2964.
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@knowit.fi