Skip to content

Mikä on Google Analytics 4 ja miksi sinun pitäisi kiinnostua siitä?

Lainsäädännön ja verkon käyttäjien yksityisyyden merkitys nousevat koko ajan korkeammalle digitaalisessa maailmassa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että datan kerääminen digitaalisten palveluiden käyttäjistä vaikeutuu. Tästä syystä Google Analytics on siirtymässä täysin uuteen versioon, joka eroaa merkittävästi aiemmasta Google Universal Analyticsista. Ilmaista Universal Analytics -versiota tuetaan 1. heinäkuuta 2023 asti (maksullista versiota 1. heinäkuuta 2024 asti), mutta sen jälkeen ainoa Googlen tarjoama vaihtoehto on Google Analytics 4 tai tuttavallisemmin GA4. Olemme yrittäneet tiivistää tähän blogiin kaiken oleellisimman GA4:sesta. 

 

GA4 kannattaa ottaa rinnakkaiskäyttöön jo nyt 

Vaikka ensi kesään on vielä matkaa, on siirtymä GA4:sen käyttöön hyvä aloittaa mahdollisimman pian. Tällöin ehdit keräämään arvokasta dataa uuteen versioon, etkä aloita tyhjästä, kun siirtyminen uuteen järjestelmään joka tapauksessa tapahtuu heinäkuussa 2023. Hyvä uutinen on se, että voit käyttää UA-versiota ja GA4:sta rinnakkain siirtymävaiheen ajan. 

ga4_4

Monipuolinen tulevaisuuden työkalu, joka tarjoaa enemmän yksityisyyttä 

Vuorovaikutus digitaalisten alustojen ja erilaisten digitaalisten kosketuspisteiden välillä lisääntyy jatkuvasti. Nykypäivän tiedonkeruumenetelmillä yrityksillä on pääsy loputtomiin määriin dataan palveluidensa käyttäjistä, mikä on saanut yhä useammat yritykset investoimaan analytiikan hyödyntämiseen. Google Analytics haluaa säilyttää asemansa käytetyimpänä analytiikkatyökaluna uuden GA4-version avulla. 

GA4 perustuu Googlen kehittämään koneoppimiseen, joka tarjoaa automaattisen ja paremman kokonaiskuvan asiakkaan matkasta eri kosketuspisteiden ja alustojen välillä verkkosivustoista aina sovelluksiin. Lisäksi GA4 on suunniteltu mukautumaan paremmin tulevaisuuden digitaalisen elämän vaatimuksiin, jossa myös yksityisyys tulee korostumaan. Uusi GA4 ei esimerkiksi tallenna IP-osoitteita. 

 

Näkemiin evästeet 

Samoin kuin esimerkiksi Facebook, on Google vahvasti riippuvainen evästeiden käytöstä, jotka muodostavat edelleen merkittävän osan käyttäjien seurannasta. Evästepohjaisten tiedonhankintamenetelmien kyseenalaistaminen on johtanut siihen, että GA4 on mukautettu vähentämään online-käyttäjien tunnistamista ja lisäämään yksityisyyttä.  

GA4:n ytimessä on niin kutsuttu "mixed-dataset”, josta voidaan poimia kaksi erilaista tietojoukkoa käyttäjän evästeille antaman suostumuksen perusteella. Käyttäjille, jotka ovat antaneet suostumuksen, löytyy yhden tyyppinen tietojoukko. Käyttäjille, jotka eivät ole antaneet suostumusta, on saatavilla hajanaisempi tietojoukko. Näitä aukkoja Google tulee täyttämään tulevaisuudessa niin sanotun Machine Learning Modelingin avulla, jotka ovat Analyticsin uusia tunnistustekniikoita. 

ga4_3

GA4 perustuu tapahtumiin 

GA4 on Google Analytics Universalin ja Google Analytics Firebasen yhdistelmä. Jos Universal perustuu evästepohjaisiin tietoihin (sivujen katselukerrat, klikkaukset, välitön poistumisprosentti ja niin edelleen), Firebase pohjautuu tapahtumatietoihin. Näiden kahden alustan yhdistämisessä on ollut haasteita, koska niitä ohjaavat erilaiset tietomallit.  
 
Siinä missä GA Universal pohjaa sivujen katselukertoihin, GA4 perustuu tapahtumatietoihin (events). Tapahtumat ovat rakenteeltaan ja taksonomialtaan merkittävästi erilaisia, mikä vaikuttaa tapaan, jolla data vastaanotetaan, analysoidaan ja integroidaan kolmansien osapuolien ratkaisuihin. Uusi tietorakenne voidaan tiivistää muutokseen tiedon vastaanottamisessa ja toimituksessa. 

Tapahtumapohjaisen Google Analyticsin avulla työkalun käyttäjillä on paremmat mahdollisuudet työskennellä datan kanssa takautuvasti. Voimme esimerkiksi määrittää konversiota mittaavia funneleita takautuvasti. Lisäksi mahdollisuudet metriikan ja dimensioiden yhdistämiseen ovat myös lisääntyneet. 

GA4:n tekoälypohjainen koneoppiminen helpottaa ennakoivien analyysien tekemistä sekä seurantaa ilman evästeitä digitaalisten laitteiden välillä. Lisäksi GA4:n avulla on mahdollista saada parempaa attribuutiomallinnusta sekä ennustemittareita. 

On siis tärkeää ottaa GA4 käyttöön jo nyt, jotta järjestelmä voi kerätä arvokasta dataa, jota voit sitten käyttää, kun Google pakottaa vaihtamaan GA4:ään ensi vuoden heinäkuussa. 

 ga4_5

GA4 ja GDPR 

Google Analyticsin käyttöön sivustoilla ja sen GDPR-yhteensopivuuteen liittyen käydään tällä hetkellä keskustelua henkilötietojen siirtoa koskien. Muutamissa EU-maissa kuten Ranskassa, Itävallassa ja viimeisimpänä Tanskassa) tietosuojaviranomainen on tänä vuonna todennut Google Analyticsin käytön laittomaksi GDPR:ään nojaten, sillä Google Analyticsin kautta eurooppalaisten sivustojen käyttäjien IP-osoitteet saattavat päätyä USA:n tiedusteluviranomaisen käsiin.  

Alla ote suomen tietosuojaviranomaisen kannanotosta asiaan helmikuulta:  

“Euroopan tietosuojaviranomaiset ovat linjanneet tuoreessa päätöksessä, että Google Analytics -palvelun käyttö rikkoo EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Siirrettävillä henkilötiedoilla (kuten IP-osoitteet) on riski päätyä Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun käsiin, ellei tiedonsiirtoja suojata asianmukaisesti. Päätöksen mukaan Googlen käyttöönottamat suojatoimet henkilötietojen siirroille Google Analyticsin kautta eivät ole riittäviä, eivätkä ne estä Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun pääsyä tietoihin. Google Analyticsin käyttö aiheuttaa tämän vuoksi riskin verkkosivuston käyttäjille, joiden tietoja kerätään ja siirretään Yhdysvaltoihin.” (Helmikuu 2022, tietosuoja.fi“) 
 
Viimeisimpänä Google on kehittänyt hallinta-asetuksiaan GA4 osalta niin että, kun Analytics kerää ​mittausdataa, kaikki IP-osoitehaut tehdään EU:ssa sijaitsevilla palvelimilla, ennen kuin data lähetetään ​ 
Analyticsin palvelimille käsiteltäväksi (palvelimia sijaitsee ympäri maailmaa, myös USA:ssa). GA4-palveluun on myös kehitetty maakohtaisia asetuksia. (Google 6/2022)  ​ 

Näistä parannuksista huolimatta Google ei pysty varmuudella takaamaan datan säilytystä EU:n sisällä, joten ne eivät poista täysin Google Analyticsin käytön haasteita EU-käyttäjille, minkä seurauksena Google Analyticsin käyttöön liittyy vielä riskejä. 
 
Riskittömämpi vaihtoehto jatkaa Google Analyticsin käyttöä on kierrättää kävijädata ensin erillisen EU-alueella sijaitsevan palvelimen kautta ja rajata sen avulla tietoa, mitä Googlelle lähetetään. Hyvänä puolena tässä ns. Server-side-GTM -ratkaisussa on myöskin se, että sivuston latausaika nopeutuu, mikä parantaa käyttökokemusta ja hakukonenäkyvyyttä​​. 

 

Kuinka GA4 otetaan käyttöön? 

Pelkästään yhdellä napin painalluksella käyttöönotto ei valitettavasti onnistu. Google on onneksi luonut oppaan, joka auttaa GA Universal -käyttäjiä siirtymään GA4:ään.  

Jos käytät Google Tag Manageria, löydät lisätietoja GA4sen konfigurointiin Tag Managerissa Googlen YouTube-oppaasta. 

Jos organisaatiosi tarvitsee apua Google Analytics 4:n asentamisessa tai käytössä analytiikkatiimimme auttaa mielellään. Suosittelemme, että käyttöönoton yhteydessä käydään läpi seurattavalle palvelulle asetetut liiketoiminnalliset tavoitteet ja varmistetaan, että määriteltävät konversiopisteet mittaavat näiden tavoitteiden täyttymistä.  

Mikäli organisaatiosi haluaa mieluummin eurooppalaisen analytiikkatyökalun, voimme suositella Piwik Prota, josta meillä on hyviä kokemuksia.