Skip to content

Luovuus testauksessa

Luovuutta ei yleensä yhdistetä testaukseen vaan se on useimmiten sisällöntuottajien määre. Mielestäni luovuudesta on hyötyä myös testaajalle ja hyväksi testaajaksi on vaikea tulla ilman luovuutta.


Tässä on joitakin luovuuteen yhdistettyjä termejä:

- Joustavuus

- Ennakkoluulottomuus

- Rajojen rikkominen

- Kokeileminen

- Estetiikan taju

- Reflektio

- Itsenäinen arvostelukyky

- Kyky käsitellä uusia asioita

Mielestäni nämä kaikki sopivat myös hyvän testaajan ominaisuuksiksi.

luovuus0

Joustavuus on kykyä muuttaa toimintaansa ulkoisten tekijöiden muuttuessa. Usein testisuunnitelman voi tehdä valmiiksi, mutta kun testauksen aika koittaa huomataan että toteutus on on kauniisti sanottuna elänyt määrittelyistä. Tällöin testaajan on ymmärrettävä muutokset ja toimia näiden mukaan.

Tietenkin myös uuden omaksuminen on tärkeää jokaiselle joka työskentelee IT-alalla.  Se ei riitä että ATK-ajokortti on kerran ajettuna vaan omaa osaamista ja työtapoja tulee päivittää jatkuvasti.

Ennakkoluulottomuus on sitä että pystyy ajattelemaan ilman valmiita oletuksia ja kehittää ajatuksensa vain empiirisen kokemuksen pohjalta. Tämä ominaisuus on testaajan toiminnan ydinmehua. Ei nojata valmiisiin olettamuksiin vaan edetään puhtaalta pöydältä ja suhtaudutaan kriittisesti ohjeistukseen. Tähän liittyy myös itsenäinen arvostelukyky. Mietitään kuinka tuote toimii pelkästään objektiivisesta näkökulmasta, ilman että koetaan painetta tiimin aikatauluista tai työmääristä.

luovuus

Reflektio eli oman toiminnan pohtiminen on mielenkiintoinen aihealue. Nykyisin kilpailu on kiristynyt IT-alalla jatkuvasti ja jokaisen yksilön kannattaa pohtia millä tavoin tuottaa lisäarvoa. Testaajan kannattaa hyödyntää erilaisia testaustapoja monipuolisesti ja hieman pohtia mitä on tekemässä ja miksi. On myös tärkeää miettiä voisiko asiat hoitaa tehokkaammin ja kuinka dokumentoida oma työnsä.

Luovien ominaisuuksien listasta puuttuu yleensä tunnollisuus. Oikeassa elämässä olen huomannut että usein parhaat testaajat tekevät työtään hyvin systemaattisesti ja kurinalaisesti. Tunnollisuus on ehkä tärkein ominaisuus joka tuo menestystä manuaalisessa testauksessa.

Luovuus testauksen maailmassa liittyykin mielestäni enemmän työn suunnitteluun, organisointiin, tehokkuuteen, prosessien luomiseen ja yhteistyöhön. Tunnollisuutta ja luovuutta ei pidä pitää toistensa vastavoimana, vaan hyvä testaaja käyttää kumpaakin ominaisuutta.

Luovia ominaisuuksia siis tarvitaan myös testaajan työssä. Henkilökohtaisiksi näkisin tärkeimpinä:

- Kyky käsitellä uusia asioita

- Itsenäisen arvostelukyku

- Reflektio

Jos jokainen testaaja omaksuisi asiat nopeasti, tekisi oman arvionsa tuotteen laadusta itsenäisesti ja tehostaisi jatkuvasti toimintaansa niin maailma olisi täynnä laadukkaita tuotteita!

luovuus2

Toimin puoliammattilaisena luovalla alalla. Tulin juuri Lapista soittamasta tuollaista shamanistisempaa maailmanmusiikkia