Skip to content

Konversio-optimointi osa 5: Miksi video koukuttaa?

Videolla pystytään näppärästi kertomaan tarinoita, ja mikä tärkeintä, herättämään tunteita. Tunnereaktio on tarpeen huomion kiinnittämiseksi ja vangitsemiseksi.

HubSpot summaa, että neljä viidestä katsoo verkossa videoita viikoittain ja vähän yli puolet netin käyttäjistä katsoo videoita verkossa joka päivä. Markkinoijat ja sisällöntuottajat ovat omaksuneet videoiden käyttämisen osaksi verkkostrategiaansa.

Vuonna 2017:

  • 74% kaikesta verkon dataliikenteestä liittyy videoihin
  • Yhdessä kuukaudessa lisätään verkkoon enemmän videomateriaalia kuin mitä TV on tuottanut kolmessa vuosikymmenessä.
  • Joka kolmas tabletin käyttäjä katsoo tunnin verran videoita päivittäin.
  • 28% älypuhelinten käyttäjistä katsoo videoita päivittäin.
  • 500 miljoonaa ihmistä katsoo FaceBookissa videoita joka päivä.
  • 82% Twitter-käyttäjistä katsoo jaettuja videoita.
  • 75% yritysjohdosta katsoo vähintään viikoittain työhönsä liittyviä videoita.
  • 96% B2B yrityksistä suunnittelee videoiden hyödyntämistä sisältömarkkinoinnissa.

Miksi juuri video? Videoiden välityksellä on mahdollista välittää viestiä kolmella erilaisella tavalla yhtä aikaa: visuaalisesti, auditiivisesti sekä kinesteettisesti. Forrester arvioi, että 1 minuutti videota vastaa 1,8 miljoonaa sanaa. Videossa voi hyvin kontrolloida informaatiotulvaa säätelemällä esimerkiksi nopeutta, jolla asioita esitetään tai kertaamalla jo esitettyä.

Videoiden vaikutukset palvelun konversioasteeseen voivat olla hyvin positiiviset.

Wistia tutki sataa eri sivustoa ja huomasi, että sivuilla, joilla oli video, vietettiin keskimäärin 2,6x niin paljon aikaa kuin sivuilla ilman videota.

Vinkit:

Laadi erityyppisiä sisältövideoita: selitä käsitteitä, demoa tuotteita, opasta tuotteiden käyttöön ja näytä esimerkkejä käytöstä. Laadi napakoita, maksimissaan 2 minuutin videoita. Nimeä videot niin, että hakukoneet löytävät ne aiheen perusteella ja käyttäessäsi videoiden jakoalustaa, esim. YouTubea, liitä mukaan myös tekstipohjainen kuvaus videon sisällöstä. Näin kasvatat löydettävyyttä.

Tarjoile videot sivustollasi niin, että käyttäjällä säilyy kontrolli videon katseluun ja ääniin. Huomioi erilaiset laiteympäristöt ja testaa, miten video toimii eri laitteilla. Kerää kuumakartalla tietoa videon käytöstä ja varmista, että videon katseluita seurataan myös analytiikassa monipuolisesti.

Esimerkki: asiakkaamme Cargotec vahvistaa brändiään näyttävällä videolla. Gasum puolestaan kertoo tuoteprosessistaan ja yhteistyöstään Bryggerin kanssa. 

Kirjoittaja Outi Aramo on pitkän linjan käyttäjätutkimus-, web-analytiikka- ja digitaalisen markkinoinnin asiantuntija. Blogi on viides osa konversio-optimoinnin käytännön vinkkeihin keskittyvää blogisarjaa.

Konversio-optimoinnin palvelut

Knowit Experience kaikki palvelut