Skip to content

Knowit Sote-tekoälyhackathonissa: yhdessä mullistamassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Kesäkuun 2024 puolivälissä Knowitin tiimi osallistui Microsoftin järjestämään Sote-tekoälyhackathoniin, joka keskittyi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen tekoälyn avulla. Tapahtuma järjestettiin kuudella eri paikkakunnalla, ja me päädyimme osallistumaan Helsingin tapahtumaan. Tunnelma oli odottava ja innostunut, kun tiimit eri puolilta Suomea kokoontuivat kehittämään innovatiivisia ratkaisuja.

sote ai-hackathon alkaa

Innoitus ja tavoite

Hackathonin taustalla oli DigiFinlandin julkaisema tutkimus "Tekoäly hyvinvointialueilla: Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttötapaukset ja kansallinen edistäminen". Tämä tutkimus toimi hackathonin pohjana, ja tavoitteena oli kehittää tekoälyratkaisuja, jotka voisivat aidosti parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Hackathon antoi meille tilaisuuden työskennellä alan huippuosaajien kanssa ja hyödyntää Microsoftin pilvi- ja tekoälyteknologiaa.

Tiimimme idea 

Esittelimme idean, joka keskittyi potilaan tulosyyn esitietojen täyttämiseen tekoälyn avulla. Nykyisin esitietojen kerääminen ja koostaminen vie huomattavan osan terveydenhuollon ammattilaisten ajasta, keskimäärin jopa 10 minuuttia per käynti. Ratkaisumme tavoitteena oli automatisoida tämä prosessi. Tekoäly kerää ja koostaa potilaan terveydentilaan liittyvät tiedot, kuten suvussa esiintyneet sairaudet ja aiemmat tutkimustulokset, ja tekee näistä valmiin ehdotuksen esitiedoista terveydenhuollon ammattilaisia varten. Tämä vähentää manuaalista työtä ja parantaa hoidon laatua ja päätöksenteon tehokkuutta.

Haaste ja uusi suunnitelma 

Ensimmäisen päivän iltana kohtasimme haasteen: alkuperäinen fronttimme ei toiminut suunnitellusti Microsoftin AI-ratkaisun kanssa, jossa oli oma frontendinsä. Päätimme yhdessä, että tiimimme fronttiguru rakentaa uuden frontin suoraan Microsoftin ratkaisun päälle. Tämä tarkoitti suunnitelmien muuttamista ja ylimääräistä työtä, mutta tiimimme oli motivoitunut ja kokenut, joten tämä ei aiheuttanut suurempia ongelmia.

tiimimme kohtasi haasteen hackathonissa

Mentorointi ja tiimin tuki

Mentorit olivat korvaamaton apu hackathonin aikana. Knowitin tiimiä mentoroivat sote-alan, tekoälyn ja Microsoftin pilvialustan ammattilaiset, mukaan lukien ensihoitaja, terveyskeskuslääkäri, Azure-osaajat ja tekoälyammattilainen. Heidän näkemyksensä ja kokemuksensa auttoivat meitä validoimaan ideamme ja hiomaan pitchiämme. Mentorointi oli todella hyödyllistä, sillä saimme arvokasta palautetta, joka auttoi hiomaan lopullisen ratkaisun huippuunsa niin käytettävyyden kuin vaikuttavuuden suhteen.

Inspiroiva tunnelma

Tapahtuman tunnelma oli innostava ja inspiroiva. Oli hienoa nähdä, kuinka monet tiimit ympäri Suomea työskentelivät yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Molemmat päivät toivat uusia haasteita ja oppimiskokemuksia, ja oli mahtavaa nähdä, kuinka ideamme kehittyi ja jalostui tapahtuman aikana.

Hackathonin lopun pitching-kilpailussa esittelimme ratkaisumme. Vaikka ratkaisumme ei tällä kertaa yltänyt hackathonin voittoon, saimme positiivista palautetta tuomaristolta. Ratkaisulle on selkeä tarve.

Knowitin tiimi kehittää tekoälyratkaisua

Yhteenveto  

Hackathon oli arvokas kokemus, joka antoi meille mahdollisuuden oppia uutta, kehittää taitojamme ja verkostoitua alan ammattilaisten kanssa. Kiitämme kaikkia mentoreita, järjestäjiä ja osallistujia tästä kokemuksesta. Tiimillä on vahva tahto jatkokehittää ratkaisuamme. Tarkoitus on jatkokehittää järjestelmää ja myöhemmin pilotoida sen toimintaa yhteistyössä hyvinvointialueiden ja kliinisten tietopalveluiden kanssa.

 

Tutustu palveluihimme:

Data & AI | Ohjelmistokehitys | Pilvipalvelut | Laadunvarmistus | Ylläpito- ja hallintapalvelut