Skip to content

Ensimmäinen ketterän kehittämisen sudenkuoppa - asiakkaan ääni ei tule kuulluksi

Aikaisemmissa blogeissa olemme esitelleet kaksi onnen avainta. Nyt on sitten aika kurkistaa ensimmäiseen sudenkuoppaan, joka liittyy hyvin vahvasti näihin alla oleviin onnen avaimiin.

  1. Tärkein tavoitteemme on tyydyttää asiakas toimittamalla tämän tarpeet täyttäviä versioita ohjelmistosta aikaisessa vaiheessa ja säännöllisesti.
  2. Otamme vastaan muuttuvat vaatimukset myös kehityksen myöhäisessä vaiheessa. Ketterät menetelmät hyödyntävät muutosta asiakkaan kilpailukyvyn edistämiseksi.

Asiakkaat ovat kaikkein tärkein sidosryhmä. Heidän mukana olonsa kaikissa tuotteen tai palvelun kehitysvaiheissa. Asiakkaan äänen kuulematta jättäminen keskittyy kolmeen aiheeseen, jotka voivat saattaa sudenkuoppaan…

Tuoteomistaja

Tuoteomistaja on usein asiakkaan edustaja jokapäiväisessä tekemisessä. Tuoteomistajalla täytyy olla luottamus ja valtuutus toimia parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan hyväksi ja maksimoida asiakkaalle tuotettavaa arvoa. Tuoteomistajalla täytyy olla nimenomaan oikeaa ja ajantasaista tietoa siitä, mitä asiakas tarvitsee ja miten se tuottaa heille arvoa.

On tärkeää ylläpitää luottamusta asiakkaiden ja tuoteomistajan välillä. Tuoteomistajalla täytyy olla aikaa ja halua rakentaa luottamusta ja toimivaa yhteistyötä niin asiakkaisiin kuin tiiminkin suuntaan.  Jos tämä luottamus ei toimi tai tuoteomistajalla ei ole aikaa tai halua tai kykyä toimia roolissaan, seurauksena on usein toimimaton yhteistyö niin asiakkaisiin kuin tiiminkin suuntaan.  

Toimimattoman yhteistyön seurauksena usein kommunikaatio lakkaa toimimasta ja silloin tiimin tehokkuus ja kyky tehdä tuotetta tai palvelua vaarantuu. Jos tuoteomistaja ei ole tehtäviensä tasolla on mahdollista myös, että syntyy väärä tuotejono. Tuotejonon osat eivät ole oikeasti sitä, mitä asiakas tarvitsee ja mikä tuottaa heille arvoa. Toisaalta voi olla, että tuotejonon tekemiset on arvotettu väärin tai laitettu väärään järjestykseen.  Pahimmillaan muutokset voivat viedä väärään suuntaan ja asioita joudutaan jopa heittämään romukoppaan ja tekemään uudestaan. Tuloksena tyytymätön asiakas!

Olettaminen

Tuoteomistajan, asiakkaan edustajana, tulee olla vastaamassa eteen tuleviin kysymyksiin ja antamassa täsmennyksiä ja tarkennuksia, kun niitä tarvitaan. Tiimin tavoitteena on kehittää ja toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti heidän vastuullaan olevia tuotteita tai palveluita.  Jos tuoteomistaja ja siten asiakkaan edustus ei ole saatavilla joka päivä ja jatkuvasti, käy helposti niin, että tiimi alkaa tehdä omia oletuksia ja toimimaan niiden pohjalta. Silloin seurauksena voi olla vääränlaisia tuotteita tai palveluita, jolloin ei päästä tyydyttävään tulokseen asiakkaan kannalta, eikä myös saada aikaiseksi parasta mahdollista arvoa, eikä ehkä pystytä nopeisiin toimituksiinkaan eikä säännöllisyyteen…

Asiakaspalaute

Voimme varmasti elää ilman asiakaspalautetta. Mutta mitä asiakaspalautteen huomiotta jättäminen merkitsee tuotteen tai palvelun kehittämisen kannalta?

Ketteryys tarkoittaa nopeita palautesyklejä ja jatkuvaa yhteistyötä ja muutosten hyväksymistä asiakkaan tarpeiden mukaan. Jos ei ole valmiutta kerätä, hyödyntää ja vastata asiakkaiden palautteisiin ja kyselyihin, on vaikea toimia ketteryyden periaatteiden mukaisesti.

Katselmoinnit, demot ja pilotit ovat erinomaisia tapoja kerätä asiakkailta palautetta ja mahdollistaa nopeaa reagointia asiakkaiden aitoihin tarpeisiin, ja mahdollisuus tuottaa koko ajan ja mahdollisimman nopeasti arvoa ja hyötyjä asiakkaalle.  Kehittämisen suuntaa pitää koko ajan säätää sen mukaan, mitä asiakkaat kertovat ja miten he reagoivat, kun tuotteita tai palveluita katselmoidaan tai pidetään demoja.

Yhteenveto

Huolehdi siis, että sinulla on asiantunteva ja osaava tuoteomistaja, jolla on riittävä toimivalta ja luottamus kaikkien osapuolten kanssa.

Varmista, että tiimi ei tee omia olettamuksia vaan he aidosti kommunikoivat tuoteomistajan ja asiakkaiden kanssa koko ajan ja aina tarvittaessa.

Kerää huolellisesti asiakaspalautetta kaikissa tekemisen vaiheissa ja hyödynnä kaikkea saatua tietoa jatkokehittämisessä ja muutosten koordinoinnissa.

Vaikka tuoteomistaja olisikin osaava ja hyvin saatavilla, on todella tärkeää saada myös varsinaiset asiakkaat mukaan ainakin jokaisen inkrementin alussa ja lopussa kertomaan, katsomaan ja tarkastelemaan valmista tuotosta. Näin varmistetaan, että asiakkaan ääni kuuluu!

 

Lue aiemmat blogisarjan artikkelit:

Blogisarjan esittely

Onnen avain 1

Onnen avain 2

Onnen avain 3