Skip to content

Innovointi ja digitaalinen transformaatio käyvät käsi kädessä

Innovointi johtaa muutokseen ja muutos usein epävarmuuteen ja vastustukseen. Innovointi tarkoittaa myös sitä että joudut haastamaan itsesi ja olemassa olevan liiketoimintamallisi. Siksi kynttilänvalajat eivät keksineet hehkulamppua eikä posti sähköpostia. Innovaatio, disruptio ja muutos liittyvät olennaisesti yhteen ja on tärkeää hahmottaa ne kaikki.

"Innovointi on tapa tehdä asioita uudella tavalla. Ideoista ei ole pulaa, mutta niiden siirtäminen käytäntöön onkin haasteellisempaa", sanoo Kenneth Gvein, Norjan Knowit Experiencen johtaja. "Ennen oli mahdollista rakentaa kestäviä kilpailuetuja, mutta digitalisaatio ja globalisaatio ovat muuttaneet kaiken. On pakko mukautua jatkuvasti muuttuviin kilpailuetuihin. Muutos on hyvin nopeaa, jolloin innovaatiokyvystä tulee uusi kilpailuetu. Suunnitelmia ei enää tehdä neljäksi vuodeksi kerrallaan, vaan valitaan suunta ja validoidaan jatkuvasti sen toimivuutta datan avulla. Omissa kokeiluissamme on yksi sääntö: tee jotain. Hetken kuluttua voimme kysyä kannattaako jatkaa ja soveltaa muuallakin vai lopettaa. Tämä on toiminut meillä hyvin."

Digitaalinen transformaatio riippuu yrityksen kyvystä tehdä muutoksia

Innovointi on joukkuepeliä. Ihmiset ja työilmapiiri/kulttuuri määräävät onnistumisesi. Yrityksessä on hyvä olla muutamia innovointia ahkerasti eteenpäin vieviä henkilöitä, mutta yrityksen kokonaisuutena tulee myös olla muutoksen puolella.

"Menestys on usein suoraan verrannollinen johdon kykyyn nähdä jatkuva muutos kasvumahdollisuutena. Olemassaolevat asiakkaat eivät ole parhaita oppaita tulevaisuuteen. He ovat jo ostaneet palveluitamme ja työ on jo toteutettu, mutta se ei kerro mitään siitä kuinka hyödyllinen uusi tapa toteuttaa asioita voisi olla."

"Olennaista on kuinka hyvin organisaatio, työkulttuuri, työntekijät ja strategiset valinnat yhdessä mahdollistavat uusien digitaalisten trendien riskien ja mahdollisuuksien syvällisen ymmärryksen. Yleensä optimistit ovat askeleen edellä", sanoo Gvein.

"Menestykseen vaikuttavat kaikki olemassa olevista asiakkaista organisaatiorakenteen kautta johdon kykyihin. Johdon tulee ymmärtää mitä innovaatiolla haetaan, kun siitä puhutaan. Haetaanko liiketoiminnan tehostamista? Vai luovuuden kasvua? Nämä lopputulemat eroavat toisistaan merkittävästi, niitä tulee mitata eri mittareilla ja ne vaativat aivan eri tyyppisiä henkilöitä materialisoituakseen."

Yleensä yritykset pyrkivät vähentämään kuluja innovoinnin avulla. Motivaattoreina toimii usein myös strategisen joustavuuden lisääminen, fokuksen terävöittäminen, suurempi markkinaosuus ja riskien vähentäminen. Kasvattaakseen liikevaihtoa ja luodakseen uusia tulonlähteitä joudutaan usein kuoppaamaan vanhoja. Joudutaan muokkaamaan olemassa olevia liiketoimintamalleja ja vastaamaan moneen kiperään kysymykseen, esimerkiksi näihin: 

- Mitä asiakkaat haluavat?
- Miten he sen haluavat?
- Miten voimme järjestäytyä parhaalla mahdollisella tavalla tarjotaksemme tuotteen/palvelun asiakkaalle heidän haluamallaan tavalla?
- Mikä ansaintamalli eli mistä raha tulee?

Eli pohjimmiltaan kyse on siitä mitä arvoa tuotamme asiakkaalle ja miten teemme sen tuottamisesta kannattavaa.

Pidä huolta strategisesta fokuksesta

"Digitalisaatio on usein innovoinnin keskiössä", sanoo Anders Daniel Brekke, Knowit Experiencen strategiakonsultti, joka on vetänyt useita innovaatio-workshoppeja Knowitin asiakkaille. "On tärkeää varmistaa että johtoryhmällä ja esimiehillä on sama strateginen fokus", Brekke sanoo huomauttaen että tehokkuus, kasvu ja transformaatio ovat kolme hyvin erilaista fokusta, joille kaikille digitalisaatio voi tuoda lisäarvoa.

Globaalit standardit vaikuttavat kaikkiin

Viisi suurinta disruptoijaa eli GAFA (Google, Amazon, Facebook ja Apple) ja Microsoft vaikuttavat väistämättä meihin, toimimme sitten millä sektorilla tahansa. He asettavat meille kaikille käyttäjäkokemuksen uudet standardit, jotka heijastuvat sitten liiketoimintamallien, palvelujen ja jakelumallien suunnittelussa ja kehityksessä. Ja pakottavat meidät myös pysymään paremmin oman alan murroksessa mukana.

Miten ikinä positioimmekaan itsemme, on riskit ja mahdollisuudet heti tunnistettava. Ei riitä että olettaa jotain sen perusteella kuinka lähellä tai kaukana jokin kilpailija meistä on. Yrityksen uusiutumiskyky, ketteryys ja muutosnopeus määrittävät kuinka hyvin se voi ratkaista asiakkaiden turhaumat ja luoda heille lisäarvoa.

Pähkinänkuoressa

Työkulttuuri ja ihmiset ohjaavat innovointia ja tiedon jakamista. Jos olet muutosorientoitunut, mahdollistat innovoinnin ja pitkässä juoksussa muokkaat yrityskulttuuria innovaatioiden suuntaan. Knowitilla uskommekin juuri erottautumiseen, asiakasdatan hyödyntämiseen ja sisäiseen haluun kehittyä ja innovoida.