Skip to content

Ilmastoseikat testauksessa

Usein ajatellaan, että koodaus ja testaus eivät itsessään kuormita ilmastoa, vaan se on tietojärjestelmien käyttö, mikä kuormittaa. Pilvitarjoajien konesaleja onkin helpompi siirtää uusiutuvan energian käyttöön. Kuitenkin myös koodaus ja testaus voivat luoda positiivisen hiilikädenjäljen, eli vaikuttaa tietojärjestelmien käytön ekologisuuteen positiivisesti.

Koodauksessa voidaan valita arkkitehtuureja, joiden ajaminen pilvessä kuluttaa vähemmän energiaa. Kun pyritään varhaiseen laatuun testauksen – tai laadun – kannalta, pienentyy ohjelmiston korjaustarve, ja kustannukset per korjattu bugi, ja sitä kautta ohjelmistokehityksen ja testauksen aikainen testausympäristöjen käyttö. Kuten aina, hyvää laatua kannattaa tehdä, sillä se on kokonaiskuluna edullisempaa. Varhainen laatu on vielä edullisempaa. Ohjelmistoja kannattaa siis tehdä ketterästi ja varhaisella testauksella, jolloin testausympäristöjä tarvitsee käyttää vähemmän. Ympäristöjä tietysti tarvitaan, mutta kun ne on toteutettu automaatiolla tarpeen mukaan pystytettäviksi, on niiden hiilijalanjälki  pienempi.

Ilmoittaudu työpajaan

Knowitin testausasiantuntija Kari Kakkonen on mukana Green ICT -ekosysteemi: Kestävän koodauksen työpaja -virtuaalitapahtumassa pitämässä työpajaa testaukseen liittyvistä ilmastoseikoista. Tapahtuma järjestetään keskiviikkona 30. marraskuuta 2022 ja ilmoittautuminen on nyt auki. Tule mukaan työpajaan ideoimaan lisää keinoja vaikuttaa positiivisesti ohjelmistojen ilmastovaikutukseen!

Arrow-short-Digital-lollipop-2 Ilmoittaudu työpajaan täällä 

Tapahtumaan ilmoittautuminen tapahtuu TIEKEn hallinnoimalta tapahtumasivulta, jonne pääset ilmoittaudu-painikkeen kautta. Tapahtuma toteutetaan verkossa, ja ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin sähköpostitse. 

 

GreenICThankebanneri-1919x505