Skip to content

Ensimmäistä ketterän kehittämisen onnen avainta etsimässä

Uusi blogisarja avaa ketterän tekemisen taustalla olevaa kahtatoista periaatetta. Johdannon blogisarjaan voit lukea täältä.

Nyt on aika mennä varsinaiseen asiaan blogisarjassamme, jossa pyritään valottamaan ketterän tekemisen taustalla olevia kahtatoista periaatetta eli 12 onnen avainta ja vastapainoksi kuutta sudenkuoppaa, joihin organisaatiot usein kompastuvat ketterässä kehittämisessä.

Perinteisessä mallissa annetaan valmiit vaatimukset kehitystiimille ja lähetetään heidät toteuttamaan vaatimukset. Kun kaikki on valmista, katsotaan mitä saatiin aikaiseksi kuukausien tai joskus jopa vuosien jälkeen. Lopussa muutosten tekeminen on usein vaikeaa tai mahdotonta ja ainakin muutoksen kustannus on kova. Historia on osoittanut, että yleensä perinteisellä mallilla ei saada asiakasta tyydyttäviä tuotteita kustannustehokkaasti.

Ensimmäinen onnen avain löytyy tästä, joka on myös ketteryyden ensimmäinen periaate:

  1. ”Tärkein tavoitteemme on tyydyttää asiakas toimittamalla tämän tarpeet
    täyttäviä versioita ohjelmistosta aikaisessa vaiheessa ja säännöllisesti. ”

Ensimmäinen periaate sisältää oikeastaan kolme erillistä ja tärkeää ajatusta, jotka pitäisi nivoa yhteen: 

  • asiakkaan tyydyttäminen
  • asiakkaan tarpeiden täyttäminen
  • toimittaminen aikaisin ja säännöllisesti

Viimeisimmässä Ketteryyden tila (State of Agile 2018) -raportissa asiakastyytyväisyys nousikin tärkeäksi ketterän muutoksen mittariksi.

Asiakkaan tarpeiden täyttäminen

Mitä tarkoittaa tarpeet täyttävä, asiakkaalle arvoa tuottava tuote tai palvelu? On tärkeä ymmärtää, että tähän tarvitaan niin asiakasta kuin kehitystiimiä. Asiakas tarvitaan kertomaan tiimille, mikä tuo eniten arvoa ja miten parhaiten hänen tarpeensa täyttyvät.

Kun jokainen julkaisu on toimitettu heidän tarpeidensa mukaan, tiimi on kuunnellut asiakkaan huolia ja palautetta, on jokainen asiakkaan saama tuote tai palvelu asiakkaan tarpeet täyttävä ja lisäarvoa tuottava. Näin varmistetaan, että kaikki tiimin tekemä työ lisää tuotteen tai palvelun arvoa jokaisen julkaisun myötä.

Toimittaminen aikaisin ja säännöllisesti

Säännöllinen tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakkaalle toimitetaan useita päivityksiä tuotteesta tai palvelusta samasta tiimistä. On erittäin tärkeää, että tiimi saa asiakkaiden palautteen suoraan siitä, mitä he toimittavat, jotta he voivat hyödyntää sitä seuraavissa versioissa ja jatkuvasti kehittää sekä tuotetta että tekemistään. 

Kun asiakas näkee ja kokeilee toimivaa tuotetta tai palvelua, alkuperäiset vaatimukset selkeytyvät ja syntyy uusia ideoita ja ajatuksia, joiden avulla päästään kehittämään tuotteita ja palveluita.

Toimittamalla jatkuvasti varmistetaan asiakkaalle mahdollisuus osallistua tuotteen tai palvelun kehittämiseen aikaisessa vaiheessa ja näin tarjoamaan korvaamatonta palautetta, jonka avulla pystytään toimittamaan, mitä asiakas todella tarvitsee kustannustehokkaalla tavalla.

Mitä nopeammin ensimmäinen julkaisu on asiakkaan nähtävillä, sitä nopeammin tiimi saa palautetta, ideoita ja ajatuksia, mitä asiakas todella tarvitsee ja haluaa. Tosiasia on se, että kunnes asiakas on todella nähnyt ja kokeillut toimivaa ohjelmistoa, heidän on vaikeaa täsmällisesti kuvitella, miten ohjelmisto toimii.

Näin päästään varmistamaan, että tiimi ei tee turhaa, vaan todellakin vain tarpeellisia asioita. On siis varmistettava, että tiimillä on käytössään menetelmät, joilla pystytään aikaisessa vaiheessa jakamaan tuotokset asiakkaan kanssa. Ei ole väliä, mitä ketteryyden mallia käytetään, väliä on vain sillä, että jatkuva yhteistyö ja kommunikaatio toimivat ja läpinäkyvyydestä on huolehdittu.

Asiakastyytyväisyys nousuun

Asiakkaan tyydyttäminen tapahtuu siis toimittamalla tämän tarpeet täyttäviä versioita ohjelmistosta aikaisessa vaiheessa ja säännöllisesti.

Tämän takia ketterät menetelmät ovat tyypillisesti iteratiivisia. Ketterä tekeminen pyritään suunnittelemaan niin, että ominaisuudet ja vaatimukset valmistuvat asiakasta tyydyttävässä järjestyksessä. Yleensä pyritään tuottamaan mahdollisimman paljon arvoa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.        

Ainoa tapa tiimille selvittää, mitkä ominaisuudet tarjoavat eniten arvoa, on saada jatkuvaa palautetta asiakkaalta edellisestä iteraatiosta. Näin toimittaessa tiimi pystyy tyydyttämään asiakkaan lyhyellä aikavälillä tuottamalla arvoa mahdollisimman nopeasti ja pitkällä aikavälillä toimittamalla valmiin tuotteen, joka tuottaa mahdollisimman paljon arvoa.

Kerrataanpa vielä

Ensimmäinen Onnen avain ja 1. ketteryyden periaate:

  1. ”Tärkein tavoitteemme on tyydyttää asiakas toimittamalla tämän tarpeet
    täyttäviä versioita ohjelmistosta aikaisessa vaiheessa ja säännöllisesti. ”

Yksi pieni lause ja niin tärkeä kaikin tavoin. Tärkein tavoite on tyydyttää asiakas. Tämä toteutetaan käytännössä toimittamalla tarpeet täyttäviä versioita ohjelmistosta (tuotteesta /palvelusta) jatkuvasti. 

Tähän tilanteeseen päästään esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tehdään tiimeistä tuote tai palvelukohtaisia, ei enää projekteja, joissa on aina uudet ihmiset ja tiedon siirto perustuu usein puutteelliseen dokumentaatioon.

Tuotetta on opittava pilkkomaan osiin ja rakentamaan inkrementtejä näytettäväksi asiakkaalle niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Asiakkaan kanssa on saatava yhteistyö tiiviiksi ja luottamukselliseksi, niin että päästään tuottamaan asiakkaalle arvoa tuottavaa tuotetta tai palvelua siinä järjestyksessä kuin asiakas tarvitsee.

Testaus- ja laadunvarmistuspalvelut

Testaus- ja laadunvarmistuskoulutus